Vakaasti rajatilassa Suomesta ja Venäjästä suomeksi ja venäjäksi

Ketkä ovat maahanmuuttajan ”omia” ja voiko niitä ohjata?

Blogin venäjänkielinen versio löytyy suomenkielisen version alta / Версия блога на русском языке расположена под финским текстом

Presidentti Niinistön Uuden vuoden puheessaan maahanmuuttajille tarkoittama kehotus ”ohjaamaan omia” on herättänyt näinä päivinä kehua ja närää. Meni jopa siihen asti, että itse presidentti ryhtyi Twitterissä ohjaamaan, tai pikemminkin ojentamaan kansanedustaja Ozan Yanarin tulkintoja hänen puheestaan.

Presidentin ojentamisen muodollinen syy oli se, että Ozan Yanarin postauksessa ks. aiheesta presidentti Niinistön käyttämät yleiset ja siksi monitulkinnaiset ilmaisut vaihtuivat toisiksi ja konkreettisemmiksi sen mukaan miten Ozan Yanar tulkitsi presidentin sanomaa. Siinä, missä Niinistö viittasi ”ihmisryhmiin”, Yanar näki / kuuli / vaistoi, että kyse on ilmeisesti tummaihoisten ja muslimien ”maahanmuuttajayhteisöstä” ja ”maahanmuuttajaryhmistä”, jotka kantasuoalaispoliitikoilla on Ozanin mielestä tapana kuvitella sen sijaan että jokainen ihminen kohdeltaisiin vain yksilönä. Esimerkkinä Ozan Yanar toi esiin hänelle parhaiten tutut Suomen turkkialiset, joita Suomessa on — uskon täysin — todella moneen lähtöön. 

Minä kyllä  tunnistan tämän ilmaisun ja koko asenteen. Olen itse jakanut ja hokenut sitä kymmenissä seminaareissa monikulttuurisen järjestön tiedottajana. Se on kyllä totta, että ihminen on nähtävä ensisijäisesti ihmisenä, eikä minkä ryhmän maskottina. 

Tässä totuudessa vilisee kuitenkin ”muttia”, siis muita totuuksia. 

Yksi totuuksista on se, että ihmisillä on luonnollinen taipumus muodostaa yhteisöjä ja ryhmiä sekä kokea ja tavoitella kuuluvuutta erilaisiin ryhmiin jo sen takia, että ihminen on sosiaalinen olento. Toinen totuus on, että erilaiset ihmisen ominaisuudet tarjoavat muodollisen syyn yhdistää ihmiset eri ns. tilastollisiin ryhmiin — liikuntarajoitteisiin, kaksoiskansalasiin, nuoriin, vähäosaisiin jne. Nämä ryhmät eivät ole yhteisöjä, mutta niilä on väkisinkin vaikutus ihmisen identiteettiin.

Ja kolmas totuus on se, että Ozan Yanarin ja monien muidenkin arvostama ihmisen yksilöllisyys ei muodostu vain oman tahdon ponnistuksin. Se on pitkälti myös monien yhteisöjen, ryhmien ja piirien — ihan omasta perheestä alkaen — vaikutusten summa.

Siksi on ihan samalla tavoin harhaan johtava niin puhua yleisesti ”ihmisryhmistä” ja niiden sisäillä tapahtuvasta ”omien ohjaamisesta” kuin vaatia ihmisen kohtelemista yksilönä totaalisesti erilleen hänen henkilökohtaisesta historiasta, taustoista ja lähipiiristä. Asian todistaa se, etteivät kaikki esimerkiksi kättele tai vaikka syä lihaa. Päätökseen olemaan kattelematta tai  syömättä lihaa vaikuttaa taustalla oleva vakaumus, eli jotain, joka varsin monissa tapauksissa liittyy tietynlaiseen yhteisöllisyyteen ja yhteiseen aatteeseen.

On ihan oikeutettu, että Ozan Yanar kokee itse enemmän yhteisöllisyyttä opiskelijoiden, kuin muiden turkkilaisten kanssa — se on hänen henkilökohtainen kokemus ja osa hänen identiteettiä. Mutta oikeuttaako tämä kokemus olemassa olevien todellisten, ei-mystisten yhteisöjen väheksyntään? Turkkilaisista en tiedä, kun olen itse venäjänkielinen, mutta jos nyt väittäisin että venäjänkielisten yhteisöt ovat mystiset, ja meitä on vain ”moneen lähtöön”, valehtelisin. Niitä on. Esimerkiksi, lasten harrastuksien ympäri muodostuvat vanhempien ja nuorten ryhmät. 

Ortodoksisissa seurakunnissa toimivat yhteisöt. Aikuisharrastajapiirit. Satapäiset älykköjoukot, jotka pelaavat innossaan Mozgoboinja -tietovisaa Helsingin ja Turun parhaissa hotelleissa. Venäjän avoimet ihailijat, jotka juhlivat Voitonpäivää Kuoleman rykmentti -marsilla. Tiiviit ystäväporukat, jotka matkustavat yhdessä. Löysät tuttuporukat, jotka juhlivat yhdessä. Huippuammattilaiset expatit, jotka työskentelevät Nokialla ja Yliopistoissa. Erityisten lasten vanhemmat. Eli näitä meidän yhteisöjäkin niin kuin yksilöitä on moneksi ja jokainen meistä sattaa kuulua samaan aikaan moneen yhteisöön. Joten, mikäli joku toimittaja pyytää minulta ”pääsyn” johonkin Itä-Helsingin ”mystiseen venäläisyhteisöön”, niin siihen pääsee, mutta mystisyys loppuu, kyllä.

Jos taas palataan presidentti Niinistön puheeseen, täysin tulkinnanvaraiseksi jää hänen oma käsityksensä näiden erilaisten yllä mainittujen sekä monien muiden yhtiesöjen moninaisuudesta, luonteesta ja toiminnasta. En voi todeta enkä kiistää, tarkoittiko hän ”kuviteltuja maahanmuuttoyhteisöjä” vai ihan olemassa olevia. Kehotus ”ohjata omia” todistaa ainakin sen, että presidentin mielestä kyseistä ohjaamista ei tapahdu riittävästi, mikä johtaa mm. Oulun raiskauksiin. Hänen hieman myöhemmin antama tarkennus taas osoittaa, että hän tarkoitti yhteisöillä lähi- ja ystäväpiiriä, perheet ja pienyhteisöt, tai sitten auktoriteetit. Jälleen kerran on todettava, että presidentin sananvalinta on harkittu, varovainen ja pysyy yleisellä tasolla, antaen jokaisen kuulijan kuulemaan omaa.

Venäjänkielisiin eivät liity ikävät mielikuvat alaikäisten raiskauksista. Sen sijaan meitä pidetään Suomessa mahdollisena Venäjän ”viidentenä kolonnanna”, etenkin kaksoiskansalaiset. Ja tämä asenne näkyy jo lainsäädännössä ja poliitikkojen puheissa varsin selkeästi. Mikä tulee ”omien ohjaamiseen”, niin sitä tapahtuu eri yhteisöissä kasvokkain ja virtuaalisesti aika paljon, ja suuri osa ohjaamisesta liittyy nimenomaan käytännön kysymyksiin ja arjen pulmien ratkaisemiseen. Olen siihen ”syyllistynyt” itsekin, enkä voi siksi ymmärtää Ozan Yanarin pointia siitä, että minulla ei ole osaa eikä arpaa toisen tekoon. Koen, että minulla on osa ja arpa jo siksi, että pystyn paremmin ymmärtämään tehdyn tai suunntteilla olevan teon motiivit kulttuuri- ja mentaliteettinäkökulmasta. Esimerkkinä muutama vuosi vanha tapaus, jolloin eräs tuttuni jakoi ilmoutuksen nuorten äkkilähtö -matkasta kuuluisaan Artek -kesäleiriin, joka sijaitsee Krimissä. Eli, ymmärrän, että tuttuni mieleen ei käynyt tällaisen matkan kyseenalainen poliittinen lataus sekä leirin sijaintiin liittyvät riskit (kyseessä pakotteiden alla oleva alue, joka katsotaan miehitetyksi). Eikä hän näin ollen ajanut minkälaista agendaa. Kyseessä tahaton inhimillinen moka. Pitääkö olla puuttumatta vai puuttua? Silloin valitsin puuttumisen ja selitin, miksi nuorten lähettäminen tällaiseen matkaan ja siksi matkan mainostaminen on vähintään kyseenalaista. Onko se ”omien ohjaamista”? Kai, se on.

Jos yhteiskuntamme preisdentti mukaan lukien kaipaavat erilaisilta yhteisöiltä tällaista ohjaavaa toimintaa (sopii odottaa sitä myös eräiltä supisuomalaisilta yhteisöiltä, kuten poliittisilta puolueilta), olisiko hyvää vaikka tutkia ja kartoittaa sitä olemassa olevaa ohjaamista entistä enemmän ja käydä rehellistä, joskin jopa epäkorrektia keskustelua siitä, mihin ohjaamisella haluamme pyrkiä? Juuri tässä on muistettava, että ihmiset ovat yksliöitä ja heidän muutoskykynsä ovat erilaiset. Siinä, missä toinen säilyttää suurilta osin elämäntapansa mutta jaa tietoisesti ja johdonmukaisesti yhteiskunnan pääarvot, toinen voi täysin suomalaistua ja hylätä jopa äidinkielen. Molemmat ovat normia. Yhteistä ja kiistämätöntä heillä olisi siis pääarvojen tosiasiallinen jakaminen, mutta tätä varten tarvitaan hyvin selkeätä yhteisymmärryksessä tehtävää ohjausta, joka perustuisi luottamukseen siihen, että kuulemme ja kuuntelemme toisia toden teolla. Yksipuolinen ohjaaminen sen sijaan menee hukkaan.

Кого иммигрант считает ”своими” и можно ли на них повлиять?

Призыв ”просвещать своих соотечественников” (более точный перевод ”повлиять на своих” — прим. блоггера) прозвучавший в новогодней речи президента Ниинисте и адресованный иммигрантам, в эти дни удостоился как похвал, так и критики. Дошло до того, что президент в Твиттере начал лично наставлять, а, вернее, поправлять депутата парламента Озана Янара, который по-своему истолковал президентскую речь.

Формально причиной для президентских поправок стало то, что в своем посте Озан Янар поменял употребленные президентом выражения общего характера на другие, более конкретные, которые отражали собственные представления Янара о содержании речи. Там, где президент упомянул ”группы людей” (более точный перевод: ”группы населения” — прим. блоггера), Янар разглядел / расслышал / уловил что речь, судя по всему, идет об ”иммигрантских сообществах” и ”группах” темнокожих и мусульман, которые, как считает сам Янар, воображает себе финский политик вместо того, чтобы относиться к каждому человеку, как к личности. В качестве примера Озан Янар привел хорошо знакомых ему людей — проживающих в Финляндии турок — которые, чем я вполне верю, представляют собой очень разнородную группу.

И это выражение, и сам подход мне отлично знакомы. Я и сама твердила о том же самом на десятках семинаров, будучи пресс-секретарем иммигрантской организации. И это чистая правда — в первую очередь человека надо воспринимать, как личность, а не как представителя какой-либо группы.

Но в этой правде прячутся свои ”но”, то есть другие правды.

Одна из них заключается в том, что у человека есть природная склонность образовывать сообщества и группы, ощущать себя их членом или стремиться к этому уже в силу того, что человек — существо социальное.

Другая правда состоит в том, что общие признаки разных людей дают повод объединять их в группы по статистическому принципу — люди с ограниченной подвижностью, с двумя паспортами, молодежь, малообеспеченные и т. д. Эти группы сообществами не являются, однако формальная принадлежность к ним влияет на формирование идентичности индивидуума.

А третья правда — в том, что человеческая индивидуальность, которую ценят Озан Янар и многие другие, не формируется исключительно усилием воли. Во многом она — результат влияния множества сообществ, групп и кругов — начиная с собственной семьи.

Поэтому и общее упоминание о ”группе населения”, внутри которой можно ”повлиять на своих”, и требование относиться к человеку, как личности, отдельной от собственной жизненной истории, бэкграунда и ближнего круга — равно вводят в заблуждение. Подтверждение этому — факт, что не все здороваются за руку или едят мясо. За решением не подавать руки или не есть мясо стоят определенные убеждения, зачастую связанные с определенным сообществом и общим мировоззрением.

Вполне понятно, что сам Озан Янар в большей степени ощущает общность со студентами, чем с другими турками — это его личный опыт и часть его идентичности. Но дает ли этот опыт право преуменьшать значение реально существующих сообществ? Про турок я ничего сказать не могу, потому что сама отношусь к русскоязычным. Но если бы я, как Озан, утверждала, что русскоязычные сообщества являются чем-то мифическим, и что мы просто ”разнородная часть населения”, я бы сказала неправду. Потому что такие сообщества существуют. Например, группы родителей и молодежи, сформировавшиеся вокруг кружковой деятельности. Общины при православных приходах. Сообщества взрослых любителей тех или иных занятий. Сотни эрудитов, которые ”режутся” в ”Мозгобойню” в лучших отелях Хельсинки и Турку. Сторонники России, которые праздную День Победы маршем ”Бессмертного полка”. Тесные дружеские компании любителей путешествовать. Пестрые компании любителей вместе веселиться. Высококлассные профессионалы, работающие на ”Нокии” и в университетах. Родители особых детей. То есть наши сообщества, как и наши люди, весьма разнородны, и каждый из нас может одновременно быть членом многих сообществ. Поэтому, если какой-нибудь журналист попросит меня ”свести” его с каким-нибудь таинственным сообществом в Восточном Хельсинки, то это будет вполне возможно —  только никаких тайн он там не найдет.

Возвращаясь к речи президента Ниинистё, стоит отметить, что его собственное представление о многообразии как вышеупомянутых, так и многих других сообществ, остается полной загадкой. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, говорил ли он о ”воображаемых” или о вполне реальных сообществах. Призыв ”повлиять на своих”, по крайней мере, указывает на то, что президент считает уже существующее влияние недостаточным — это и приводит, в частности, к серийному сексуальному насилию, как в Оулу. Сделанное им чуть позже уточнение, в свою очередь, показывает, что под ”сообществами” он имел в виду ближний и дружеский круг, семьи, небольшие группы, или авторитетов диаспор. Приходится в очередной раз признать, что президент выбирал слова обдуманно, с осторожностью и выражался достаточно общими фразами, чтобы каждый слушатель смог услышать что-то свое.

Изнасилования несовершеннолетних с русскоязычными не ассоциируются. Вместо этого нас считают в Финляндии потенциальной ”пятой колонной”. Это в особенности касается людей с двумя гражданствами. Данное отношение четко проявляется как на законодательном уровне, так и в высказываниях политиков. Что же касается ”влияния на своих”, то таковое весьма активно происходит в различных сообществах как при личном, так и при виртуальном общении, причем большая часть такого взаимодействия связана именно с практическими вопросами и решением бытовых сложностей. У меня и у самой в этом смысле ”рыльце в пушку”, поэтому мне сложно понять точку зрения Озана Янара, который полагает, что он никак и ничем не связан с поступками другого человека. Я считаю, у меня такая связь есть уже потому, что мне проще понять мотивы того или иного действия или намерения с точки зрения культуры и менталитета. В качестве примера — произошедший несколько лет назад случай, когда знакомый мне человек поделился в социальных сетях объявлением о ”горящей” поездке в знаменитый детский лагерь ”Артек”, расположенный в Крыму. Я поняла, что моему знакомому и в голову не пришло, что такая поездка имеет сомнительную политическую подоплеку и заключает в себе известные риски (регион находится под санкциями и считается оккупированным). То есть, мой знакомый, что называется, не подумал. Понятная человеческая оплошность. Так вмешиваться или нет? Тогда я решила вмешаться и объяснила, почему отправка молодежи в такую поездку и реклама самой поездки являются делом по меньшей мере неоднозначным. Было ли это ”влиянием на своих”? Полагаю, да.

Если наше общество, включая президента, считают такое влияние необходимым (тут хотелось бы, чтобы на своих влияли иногда и чисто финские сообщества, например, политические партии), было бы неплохо подробнее исследовать и зафиксировать то влияние, которое уже имеет место быть, а потом устроить честный, вплоть до некорректности, разговор о том, чего мы хотим добиться этим влиянием? И здесь нельзя забывать, что каждый человек — индивидуален, и способности людей к интеграции тоже очень разные. Там, где кто-то практически полностью сохраняет привычный образ жизни, но при этом сознательно и последовательно разделяет основные ценности нашего общества, другой может настолько ”офинеть” что откажется от родного языка. Оба случая — норма. Общим и бесспорным для для этих людей моментом станет искренняя приверженность общим ценностям, но, чтобы этого добиться, нужно влияние, которое будет основано на взаимопонимании и на уверенности в том, что мы действительно слышим и слушаем друг друга. Потому что влияние в одностороннем порядке работать не будет.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (30 kommenttia)

Martti Nurmi

Blogistilla on merkittävää asiaa, mutta liikaa sisältöä, jotta vastauksia tulisi.

Käyttäjän ErkkiLatvala kuva
Erkki Latvala

Tottakai voi ohjata ja neuvoa omiaan. Ei pitäisi olla vaikea tajuta Ozan Yanarinkaan. afgaani voi neuvoa toista afgaania että miten täällä pitää elää.Samoin voi tehdä muut kansallisuudet keskenään

Käyttäjän 1 kuva
Freddy Van Vonterghem

Menee vaikeaksi, omien ohjaamista ketkä ne ovat?
Olen Belgiasta, siis olen maahanmuuttaja, olen perussuomalaisissa ja sen takia monen mielestä rasisti, olen myös meidän taloyhtiön puheenjohtaja taloyhtiön asukaista on kova kirjo, Aasia, Afrikka, Etelä-Amerikka, Lähi-itä, ainakin yksi Belgialainen, ja noin kymmenen Venäläistä.

Yksi kysymys, ketkä ovat ne omat jotka pitäisi ohjaa?

Слишком слёзно вопрос

Käyttäjän amgs kuva

Olemme joskus puhuneet tästä ja tämä ”kollektiivinen vastuu” on yksi niistä asioista joista olemme samaa mieltä. Presidentti ei puhunut suoraan kollektiivisesta vastuusta, mutta epäselväksi jäi mistä ”omista” hän puhui.

Käyttäjän 1 kuva
Freddy Van Vonterghem

Terve Ana kirjoitan tänä ajan kuluiksi, kollektiivinen vastuu vaatisi myös kollektiiviset rangaistukset, voidaan tietysti epää tukea joltain yhdistykseltä esimerkiksi perussuomalaisilta, sosiaalidemokraateilta tai saamelaisyhdistykseltä.
Silti pitäisin melko kohtuuttomalta rangaista koko lapin lääni, koska siellä yksi etnonationalistinen tyyppi vaati sosiaalitukien leikkaamista etnisyyden perusteella.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"Yksi kysymys, ketkä ovat ne omat jotka pitäisi ohjaa?"

Sinulla on vastuu toisista belgialaisista "joita pitäisi ohjata".

Käyttäjän 1 kuva
Freddy Van Vonterghem

Ei se Belgialaisuus on mitenkään yksiselitteinen, Flaamit, Vallonit ja sitten se Saksankielinen porukka, pakkaan voi sitten sekoittaa vielä katolilaiset, protestantit ja kommunistit.

Itse olen entinen katolilainen radikalisoitunut luterilainen ja venäläismielinen Trumpin fanaatikko.

Eli ne ns. omat käyvät harvaksi.

Käyttäjän ErkkiLatvala kuva
Erkki Latvala Vastaus kommenttiin #9

Niin asia on vaikea,jos siitä tekee sellaisen

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen Vastaus kommenttiin #9

#9 Hyvä jos käyvät harvaksi. ;)

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen Vastaus kommenttiin #14
Käyttäjän kostiainenpertti kuva
Pertti Kostiainen

Tottakai "omat" ohjaa, neuvoo, tulkkaa ja muutenkin seurustelee.
Mikä siinä olisi pahaa? Pahaa olisi jos näin ei tekisi, autettaisi kun on oudossa ympäristössä.

Käyttäjän IiroKoppinen kuva
Iiro Koppinen

Onpa hyvä teksti. Olenko veljeni vartija? Kyllä, muttei aina.

Käyttäjän PaananenLudmila kuva
Paananen Ludmila

Asian ydin on se mitä Niinistö sanoi ja miten toinen sen tulkitsi. En kuullut kyseistä puheetta mutta tiivit yhteisöt kuten esim.uskovaiset, musliimitaustaiset, jehovantodistajat tai vaikkapa lestadiolaiset ohjaavat syntymästä asti omia jäseniä. Se minkäläinen yhteisö on vaikuttaa siihen minkäkalaiseksi ihminen kasvaa. Yhteisön normit on yleensä muuttumattomia kun saman aikaan maailmaa muuttuu ja menee eteenpäin. Jotkut eivät kestää paineita ja eroavat yhteisöstä kun yhteisön normit eroavat ympäröivästä maaailmasta. Yksilöinä meillä on valinnanvapaus mutta ollaan kuitenkin "laumaeläimiä" ja yhteisö jossa me liikutaan vaikuttaa meihin halutaan me sitä tai ei. Venäjänkielinen yhteisö Suomessa on eripurainen ja erilainen kuin muut vastaavanlaiset yhteisöt kuten esim. turkkilaiset jossa yhteenkuuluvuuden tunne on voimakas ja jossa kultturiset perinteet ovat niin vahvasti esiillä ja juuri sellaisissa yhteisössä on ollut tapana "omien ojentaminen". Ehkä juuri tätä Niinistö tarkoitti,en tiedä. Joku heti päätti että presidentti tarkoitti että vastuu ongelmistä on tietyillä yhteisöllä. Lain edessä ollaan vastuussa yksilöinä mutta moraalisesti vastuu voi olla koko yhteisöllä, riippuu tulkinnasta

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen

Vähän tiedän Turkista mutta sen verran että siellä on valtavia eroja eri ihmisryhmien ja yhteiskuntaluokkien välillä.
Voi sanoa että esim korkeakouluteilla ihmisillä yleensä on enemmän yhteistä keskenään kuin esim yhteistä minkään sortin maanmieheyden tai uskonnon kautta. Tämänkin takia autoritäärit kuten vaikka jehovat tai äärioikeisto inhoavat koulutusta ja asiantuntijuutta.
Voi kuitenkin olla vahva tunneperäinen suhde esim omaan kieleen. Mutta se miten sitä käyttää tulee koulutuksesta ja käyttötapa on kansainvälinen.

Käyttäjän beige03 kuva
Risto Laine

Meillä vaaditaan yhtä tietynlaista "ryhmä ajattelua" maahanmuuttajista, yksilöiden mielipiteillä ei ole väliä, mikäli on poikkeava. Muuten tulee nippu erilaisia rasismi, syrjintä, uskonto, fobia, ennakkoluulo kortteja.

Varsinkin jos ryhmän yksilö möläyttää jotain, vaaditaan ryhmää tilille, irtisanoutumaan jii än äs.

Sinänsä olen Presidentin kanssa samaa mieltä. Ei olisi pahitteeksi sellaisessa ympäristössä jossa tietty ryhmä on vähemmistö ja ryhmä ojentelesi yksilöitään mikäli tekee pahojaan tms.

Käyttäjän 1 kuva
Freddy Van Vonterghem

Vähän ylempänä laitoin huumoria peliin eli minun belgialaisuuteni.
Muutin tähän maahan v1973 ja siitä lähtien olen yrittänyt elää suomalaisten normeilla suomalaiseen yhteisöön, ainakin itse koen kuuluvani tänne.
Ongelmana koen nämä yhdistykset, jotka ovat puhuvinaan koko yhteisön puolesta, muutaman sata somali tai muslimi taikka venäläisyhdistys ei voi edustaa koko porukka, vaikka suomalainen virkakoneisto ja lehdistö laiskuudessaan haluaisi heidän puhuvan koko porukan puolesta.
Näiden mamuyhdistysten tehtävä on lypsää valtiolta rahaa.

Käyttäjän tomiketola kuva
Tomi Ketola

Yhä harvempi täällä enää jakaa ihmisiä meihin ja heihin sen perusteella ovatko juuret täällä tai muualla. Jaon pitäisi mennä sen mukaan osaako ihminen käyttäytyä ihmisiksi vai ei.

Jos pitäisi taas etnisyytemme tai kansallisen identiteettimme pohjalta ruveta omiamme vahtimaan niin eipä hyvältä näytä. Silloin meistä jokainen on syyllinen.
Öyhöttäjät jatkaa joukossamme edelleenkin ellei niille mitään tehdä.

Käyttäjän JiriNieminen kuva
Jiri Nieminen

Niinistön puhe edusti monikulttuurisuutta hallinnollisena ideologiana: koska uusliberalistinen valtio on haluton (se koetaan liian resursseja tuhlaavaksi) normittamaan jokaista yksilöä kurinpidollisin menetelmin, niin vallankäyttö delegoidaan kansalaisyhteiskunnalle eli moninaisten alakulttuurien vastuuhenkilöille tai kapoille, joiden tehtävänä valtion puolesta pitää nuoret ja naiset herran nuhteessa. Samalla näiden alakulttuurien vastuuhenkilöt tulevat epävirallisesti tunnustetuksi valtion taholta.

Tästä on seurannut se, että hyvinvointivaltion alasajon myötä uskonnollisten johtajien valta kasvaa tai ainakin olisi kasvanut, jos nuoret ja naiset eivät kamppailisi Niinistön kaltaisia auktoriteetteja ja muista vanhoja ukkoja vastaan aktiivisesti. Seuraavaksi voimme odottaa Niinistön ehdottavan sharia-lain käyttöä kuin Kimmo Sasi.

Käyttäjän MikaLamminp kuva
Mika Lamminpää

Ei se huono ollut se presidentin puhe, vähän ehkä ymäripyöreä mutta sekin on nykyään melkeinpä ansio, riidankylväjiä kun on riesaksi asti. Toki Ozan Yanarillakin oli pointtinsa.

tom brunila

Ei näillä ryhmillä ole mitään ongelmia ohjata omiaan käyttäytymään yhteisönsä normien mukaisesti! Sen näkee jo siitä kuinka tehokkaasti valvovat huivinkäyttö pakkoa! On myös paljon muita asioita joissa yhteisö asettaa rajat omilleen. Kuten esimerkiksi kantaväestön edustajan kanssa seurustelu!

tom brunila

"Jos yhteiskuntamme preisdentti mukaan lukien kaipaavat erilaisilta yhteisöiltä tällaista ohjaavaa toimintaa (sopii odottaa sitä myös eräiltä supisuomalaisilta yhteisöiltä, kuten poliittisilta puolueilta),..."
Tätä ohjaavaa toimintaa on jo ja sitä kutsutaan lainsäädännöksi, sitä valvoo ryhmä jota sanotaan poliiseiksi ja rangaistukset sääntöjen rikkomuksista antaa elin jota sanotaan tuomioistuimeksi!

Jani Kuusela

"Venäjänkielisiin eivät liity ikävät mielikuvat alaikäisten raiskauksista. Sen sijaan meitä pidetään Suomessa mahdollisena Venäjän ”viidentenä kolonnanna”, etenkin kaksoiskansalaiset. Ja tämä asenne näkyy jo lainsäädännössä ja poliitikkojen puheissa varsin selkeästi."

Tätä avointa epäluuloa, syrjintää ja vihamielisyyttä esiintyy tälläkin palstalla paljon.

Monen kommenteissa hohkaa luulosairaus venäläisiä kohtaan.

Tämä johtunee mediasta, poliitikoista ja muista jotka ohjaavat Suomen kansalaisia.

Riittävästi.

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen

Missä olet nähnyt sellaista tällä palstalla. Vai pidätkö Johan Bäckmannia venäläisenä. Häntä kohtaan on tällä palstalla kyllä osoitettu epäluuloa.

Matti Simonaho

Yhteiset Kansalliset ja Kansain väliset linjaukset ovat selkeät Pariisin Rauhansopimuksessa 1947, Rauha Suomen kanssa, Osa II, luku II, 6, 7, ja 8 Artiklla - ja tarvittaessa 9:s Artikla - sekä sitä tukeva Suomen Kansan Perustuslaki - lähinnä 1§, 2§, 3§, 4§, 5§, 6§, 7§, 8§, 9§, 10§, 11§, 12§ johdonmukaisessa järjestyksessä, sanantarkasti tai asiaan mistä on kyse sovellettuna.

http://www.mielipiteemme.fi/ ja oikealla olevista otsikoista Pariisin Rauhansopimus 1947 ja sen alla olevat sivut.

Käyttäjän KaukoAalto kuva
Kauko Aalto

”Yanar näki / kuuli / vaistoi, että kyse on ilmeisesti tummaihoisten ja muslimien …” En usko, että ihonvärillä on niinkään merkitystä, mutta ei kai ole salaisuus, että muslimit ovat ongelmallinen maahanmuuttajaryhmä. He eivät yksinkertaisesti integroidu, vaan päinvastoin ovat muodostamassa rinnakkaisyhteiskuntia omine ”lakeineen”. Ruotsissa kehitys on mennyt jo niin pitkälle, että siellä on alueita, jotka ovat käytännössä valtion kontrollin ulkopuolella, siihen suuntaan ei toivoisi tilanteen kehittyvän Suomessa. Meillä on vielä pieni muslimiväestö, mutta mikä on tilanne kun heitä on 20% väestöstä? Muslimeilla on omituinen käsitys, että he voivat elää luonnollisten vapauksien piirissä, mutta yhtä aikaa he vaativat, että heidän kohdallaan sovelletaan yhteiskuntasopimusta.

Matti Simonaho

"Eurooppaan tulleiden pakolaisten vastaanottamiseen ja kotouttamiseen käytetyt rahat palautuvat yhteiskunnalle lähes kaksinkertaisina viidessä vuodessa, kertoo tuore tutkimusraportti." - https://yle.fi/uutiset/3-8890819 , 18.5.2016

Laskeeko MEDIA kaikki tähän päivään saakka tapetut Suomalaiset ja ne Suomalaiset jotka tullaan tappaamaan maahan muttaneiksi? Tekisivät kyselyn heiltä; "Mitä mieltä olette maahan muutosta? Mitkä ovat tulevaisuuden suunnitelmanne? Oletteko tyytyväinen nykyiseen elinympäristöön ja yhteiskuntaan?"

Kateeksi käy kaikki Keski- ja Etelä-Euroopan maat, jotka pursuavat kaikista maahan muuttajista, ja rikkauksista.

Kaarina Leinonen

Nyt on niin että tämä maa mihin kirjoituksiasi laitat Polina Kopylova on nimeltään SUOMI - ei Venäjä ! Maassa maan tavalla, isäni oli sotimassa 5 pitkää vuotta venäläisiä vastaan ja se kyllä näkyi meille lapsilaumalle hänen käyttäytymisessään aina kuolemaansa saakka. Kehtaatkin vielä tulla arvostelemaan ! Pitikö oikein tulla Suomeen asukiksi kun ei oma maa kelvannut. Meillä on kyllä hulluja ihan omastakin takaa. Kaiken lisäksi asun tänäpäivänä juuri sillä seudulla missä maahanmuuttajien raiskausaalto on pyyhkinyt aika railakkaasti viime päivinä. Häpeä !! Mene sinne kotimaahasi käyttäytymään samalla tavalla - taitaa tulla miliisit ja vievät minne vievät !

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen

* * * * * * * * *

Polina, anteeksi että vaivaan Sinua asialla, joka ei liity edellä olevaan millään tavoin.

Haluaisitko venäjän kielen taitoisena auttaa meitä Puheenvuoron lukijoita, jotka emme itse osaa venäjää?

Blogissa sivulla http://1203pl.puheenvuoro.uusisuomi.fi/267491-kale...

on viestin # 12. lopussa linkki eräisiin venäjänkielisiin asiakirjoihin (NKP:n Keskuskomitean muistioon). Haluaisitko ystävällisesti kääntää niitä suomeksi?

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset