Vakaasti rajatilassa Suomesta ja Venäjästä suomeksi ja venäjäksi

Ministeri Niinistö käyttää kaksoiskansalaisiin Venäjän propagandan meemiä

Blogin venäjänkielinen versio löytyy suomenkielisen version alta / Версия блога на русском языке расположена под финским текстом

Seurattuani vuoden verran kaksoiskansalaisuuteen liittyvää keskustelua ja osallistuttuani siihen aikoinaan itsekin, en voinut olla kiinnittämättä huomiotani puolustusministeri Jussi Niinistön värikkääseen sananvalintaan, joka nousi Helsingin Sanomissa ihan otsikoksi: ”Puolustusministeri Niinistö pitää kaksoiskansalaisia turvallisuusuhkana – ”Viides kolonna on torjuttava jo rauhan aikana”.

Vaikka ministerin räväkkä kehotus koskee ilmeisesti ainoastaan puolustusvoimiin mahdollisesti soluttautuvia myyriä, piilee hänen sananvalinnoissa pahanlaatuinen paradoksi. 

Sama viides kolonna -meemi on nykyään laajassa käytössä Venäjällä ensisijaisesti suhteessa oppositioon. Lisäksi myös kaksoiskansalaiset (paitsi valtion viran haltijat) ovat Venäjällä muutenkin epäilyttävien asemassa. Jouduin itsekin kaksoiskansalaisena ilmoittamaan Venäjän maahanmuuttovirastoon toisesta passistani pari vuotta sitten sakon uhalla.

Väkevän ja historiallisesti värittyneen ilmaisun käyttämisen korkealla tasolla voi tietenkin tulkita monella tavoin — mukavin tulkinta lienee ilmaisun luokitteleminen sammakoksi.

Mikäli viides kolonna -ilmaisun käyttö suhteessa Suomen venäjänkielisiin ei ollut sammakko, vaan poliittinen viesti päättäjille ja luonnollisesti koko yhteiskunnalle, on syytä pohtia, mitkä prosessit ovat valtion huipulla meneillä ja mistä ne voisivat johtua.

Ensiksi, yllätyin hieman artikkelissa esitetystä tiedosta, että ”Suomessa on käynnissä lainsäädäntöhanke, jolla rajoitettaisiin kaksoiskansalaisten pääsyä tiettyihin virkoihin. Hanke on kuitenkin osoittautunut odotettua hankalammaksi, ja se on myöhässä alkuperäisestä aikataulusta”

Nimenomaan, tämä laki näyttää olevan hiljattain hyväksytty ilman sen kummempaa uutisointia— korjatkaa, jos ymmärsin asian väärin. Lain mukaan kaksoiskansalaisten pääsy virkoihin on tehty entistä enemmän harkinnanvaraiseksi.

Toiseksi, kuten on jo monesti todettu, passi ja tausta eivät suorastaan vaikuta siihen, mihin kolonnaan ihminen liittyy ja missä rivissä hän päättää seisoa. Sen todistaa viimeisinkin viestikoekeskusta koskeva vuoto: tuskin vuotajalla oli povitaskussaan sydäntä polttavaa Venäjän passia. Venäjän passia tuskin ovat hakeneet myöskään avoimesti pro-venäläisen RUFI -järjestön suomalaistaustaiset jäsenet.

Venäläistä passia ei myöskään ollut viimeisen lastensuojelukohun uhrilla — 12-vuotiaalla suomalaisella tytöllä, mutta silti mikään ei estänyt Venäjää puuttumasta asiaan.

Ministeri kuitenkin puhui ainoastaan puolustusvoimista ja sinne mahdollisesti pyrkivistä kaksoiskansalaisista, joilla ei hänen mielestään pitäisi olla pääsyä määrättyihin tehtäviin. Miten tämä asia sitten liittyy niihin yli 30 000 Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisiin, joista tuskin edes moni pyrkii sotilasuralle? 

Palataan nyt ministerin sanavalintaan.

Venäjänkielisen vähemmistön tilanne Suomessa on ollut aina ainutlaatuinen siinä mielessä, että myönnämme molemmille puolille varsin ikävän tosiasian - osittain me edustamme ”myyttistä vihollista”. 

Antropologian ja psykologian syvyyksistä tuleva käsite tarkoittaa sitä, että tiettyyn taustaan liitetään vahvasti kaikkien tiedossa olevat uhkaavat piirteet. Venäjä ”myyttisenä vihollisena” on vuosia ollut osana suomalaista kansallista narratiivia, kertomusta, joka ei ole Kalevala. 

Vaikka viime vuosina on tehty paljon asenteiden muuttamiseksi ja koko asian työstämiseksi, on Venäjän viime vuosien ulkopolitiikka paljolti nakertanut kasvuun lähtenyttä venäläisyysmyönteisyyttä aina arkitasolta politiikan huipulle asti.

Tämä valitettava kehitys on sulauttanut Suomen venäjänkielisiä yleisön silmissä sellaiseen epäilyttävään massaan, jonka kanssa ollaan haluttomia olemaan tekemisissä tasavertaisesti, ja jota aletaan kohdella ”objektina”, jolle ”pitää tehdä jotain”. Tämä on kaukana mistään tekemisen meiningistä. Harvalta taholta tulee mitään tolkun ehdotusta siitä, mitä on tehtävä. 

Trendiä vahvistaa myös ministeri Jussi Niinistön (sin.) ulostulo: tekeminen rajoittuu estämiseen, tarkastuksiin ja epäilyihin. Ja vaikka — toistan — asia muodollisesti koskisi hyvin selkeästi rajoitettuja alueita, kuten palvelua puolustusvoimissa sekä kiinteistöjen ostoa tietyiltä alueilta, ministerin erikoinen sananvalinta tulee vaikuttamaan laajasti yhteiskunnalliseen ilmapiiriin — ensisijaisesti siksi, että viides kolonna -ilmaisu voi vähitellen siirtyä yleiskieleen, ja sitä aletaan soveltaa paljon laajempaan ryhmään kuin mahdolliset Venäjän vakoojat puolustusvoimissa. 

Silloin Suomen venäjänkieliset ovat käytännössä samassa parjatun asemassa kuin Venäjän hallituksen vastustajat paitsi että Suomen venäjänkieliset eivät vastusta yhtään mitään, vaan kyseessä on tausta, mitä ei voi millään muuttaa. 

Siinä mielessä Suomen venäjänkielisten asema on aika lailla samanlainen, kuin Suomen muslimeilla, joiden joukossa halutaan valitettavan usein nähdä ISIS:en kannattajia. 

Siinä mielessä Jussi Niinistö käytti retorista keinoa, joka on vakikäytössä perussuomalaisilla ja on tuskin unohtunut sinisiltäkään. Kenties, yhtenä taka-ajatuksena on sinisten kannattajalukujen nostaminen uuden vanhan ”yhteisen vihollisen” kustannuksella.

Kuvitellaanpas tilanne, jos J. Niinistön aloittama trendi alkaa tosiaan vahvistua ja Suomen venäjänkielisiin alkavat kohdistua epäluuloja myös arkitasolla? Mitä avuksi? 

Tietenkin voi yrittää suurella vaivalla luopua Venäjän kansalaisuudesta ja tehdä päätöksestään julkisen. Mutta, kuten todettua, passi ei paljon muuttaa. Nimi ja korostus puheessa sekä syntymäpaikka pysyvät samana kautta elämään. Jos korjataan tilanne muuttamalla nimeä suomalaistamalla (monien vanhojen venäläisten valinta), niin nykyisessä tietoyhteiskunnassa ei ole ongelma selvittää taustat. Ja eikö sellainen muodonmuutos olisi sinänsä vielä epäilyttävämpi?

Mitä sitten avuksi? 

Itse olen sitä mieltä, että kaksoiskansalaisuuden optiosta on luovutettava. Sen askeleen vaikutukset pysyvät toki välillisinä, mutta kaksoiskansalaisuudesta luopuminen selkeyttäisi tilannetta sekä Suomen venäjänkielisten että päättäjien kohdalla:

  1. se helpottaisi luopumista Venäjän kansalaisuudesta, koska siihen ilmenisi painava, mutta samalla muodollinen syy. Nyt niitä syitä tarvitsee kaivamalla kaivata, 
  2. koska Venäjän kansalaisuutta ei voi hakea ilman luopumista toisesta kansalaisuudesta (paitsi Depardieut ja Seagalit), se antaisi Suomelle vastaavan perustan — pitää luopua toisista kansalaisuuksista Suomen kansalaisuuden hankittua (niin kuin se ennen ollut), 
  3. selkeyttäisi ihmisen sisäiset valinnat: mihin haluaa kuulua ja miten haluaa elää. Henkisesti ja psykologisesti se on paljon parempi, kuin nykyisessä välitilassa oleminen, 
  4. osoittaisi mm. Venäjälle sen, että kun hyväksytään Suomen kansalaiseksi, niin pidetään vastaisuudessa siitä kansalaisesta huolta, joten Venäjällä ei ole sille ihmiselle sen enempää asiaa kuin viisumien myöntäminen.
  5. Lisäksi kriisitilanteissa kaksoiskansalaisten asema voi hankaloitua melkoisesti.

Toki sellainen lakimuutos voi aiheuttaa Venäjän taholta erinäköisiä hankaluuksia, mutta se poistaisi Suomen sisältä eturistiriitoja sekä vähentäisi huomattavasti eväitä poliittiseen spekulointiin.

Министр Ниинистё применил к обладателям двойного гражданства мем из арсенала российской пропаганды

 

Наблюдая в течение года за дискуссией о двойном гражданстве, и приняв в ней личное участие, я не могла не обратить внимания на то, какими красочными выражениями пользуется в этой дискуссии министр обороны Юсси Ниинистё — они попали даже в заголовок ”Хельсингин саномат”: ”Министр обороны Ниинисте считает обладателей двойного гражданства угрозой государственной безопасности — ”Борьба с ”пятой колонной” необходима и в мирной время”.

Хотя пылкий призыв министра, судя по всему, касается исключительно внедрившихся в вооруженны силы  гипотетических ”штирлицев”, выбор выражения заключает в себе прескверный парадокс.

Тот же самый мем ”пятая колонна” сейчас активно используется в России, в особенности в отношении оппозиции. А вдобавок и лица с двойным гражданством (конечно, кроме госчиновников) также считаются в России подозрительными. Мне и самой пришлось пару лет назад официально подавать информацию о втором паспорте в Федеральную миграционную службу, чтобы не оказаться под угрозой штрафа.

Использование на высшем политическом уровне сильного, исторически неоднозначного выражения можно истолковывать по-разному — самым невинным толкованием будет засчитать это политику как ляп.

Но если использование выражения ”пятая колонна” в отношении финских русскоязычных было не ляпом, а политическом намеком как руководству страны, так и ее гражданам, есть смысл подумать, какие именно процессы идут на высшем уровне политики и почему.

Для начала, меня несколько удивила изложенная в статье информация о том, что ”в Финляндии идет работа над законом, который ограничил бы доступ лиц с двумя гражданствами к получению определенных государственных должностей. Однако эта работа оказалась сложнее, чем предполагалось, и возникло отставание от графика”.

Дело в том, что этот закон не так давно приняли, причем без особой публичности — поправьте меня, если я поняла неправильно. По этому закону, получение должности лицом, обладающим двойным гражданством, будет еще в большей степени зависеть от усмотрения принимающих решения о назначении.

Во-вторых, как уже многократно и подтверждалось, паспорт и происхождение не влияют на то, к какой колонне человек присоединяется и с кем смыкает ряды. Это доказывает последний шпионский скандал вокруг Информационного разведцентра — вряд ли у ”источника”, ”слившего” данные о центре, лежал во внутреннем кармане греющий сердце российский паспорт. И едва ли русский паспорт пытались получить имеющий финское происхождение члены пророссийской организации ”РУФИ”

Российского паспорта не было и у жертвы последнего скандала с изъятием ребенка — 12-летней финской девочки, однако ничто не помешало России вмешаться в это дело.

Министр, однако, говорил исключительно о вооруженных силах и лицах с двойным гражданством, которые гипотетически будут пытаться поступить туда на службу, чего, по мнению министра, допускать нельзя. Как это связано с более чем 30 000 обладателями двух паспортов, среди которых едвали найдется много желающих начать военную карьеру?

Вернемся к выражению, которое выбрал министр Ниинистё.

Ситуация русскоязычного меньшинства в Финляндии всегда была уникальной в том смысле, что мы — признаем весьма печальную для нас истину — отчасти являемся воплощением ”мифического врага”.

Термин из арсенала антропологии и психологии означает, что с определенным бэкграундом (в данном случае — происхождением) связываются всем известные угрожающие признаки. Россия в качестве такого ”мифического врага” была на протяжении многих лет частью финского национального нарратива, который не исчерпывается ”Калевалой”.

Хотя в последние годы многое было сделано для изменения этого отношения и обсуждения этой проблематики, российская политика последних лет изрядно подточила начавшее было укрепляться позитивное отношение к ”русскости” на всех уровнях — от бытового до политического.

Этот неутешительный процесс превратил русскоязычное меньшинство в глазах остального населения в подозрительную массу, с которой не очень хочется связываться - ее начинают видеть в качестве ”объекта”, с которым ”надо что-то делать”. Но это далеко от совместных действий. И редко кто вообще предложил что-либо толковое по поводу того, что нужно делать.

Тенденцию подкрепляет и речь Юсси Ниинистё (партия ”Синее будущее”): все действия сводятся к ограничениями, проверкам и подозрениям. И хотя — не побоюсь повториться — формально вопрос касается строго ограниченных секторов, как то службы в вооруженных силах или покупки недвижимости в определенной местности, специфический выбор выражений, сделанный министом, окажет широкое влияние на атмосферу в обществе, главным образом потому, что что выражение ”пятая колонна” может потихоньку перейти в общее пользование, и использовать его начнут в отношении куда большей группы, чем те самые гипотетические ”штирлицы”. 

И тогда финские русскоязычные окажутся в том же самом положении оклеветанных, что и противники российского правительства — с той разницей, что финские русскоязычные никому не противостоят, речь идет об их происхождении, с которым ничего не сделать.

В этом смысле положение финских русскоязычных окажется во многом аналогичным положению финских мусульман, в которых нередко хотят видеть сторонников ИГИЛ.

По сути, Юсси Ниинистё воспользовался испытанным риторическим приемом Истинных финнов - едва ли он успел его забыть, перейдя в ряды Синих. Возможно, он сделал это не без задней мысли — поднять рейтинг Синих за счет обнаружения нового, то есть хорошо забытого старого врага.

Вообразим себе ситуацию: тренд, заданный Ю. Нинистё, наберет силу, и предрассудки в отношении финских русскоязычных начнут массово проявляться на бытовом уровне. Что делать?

Конечно, можно попытаться отказаться от российского гражданства и демонстративно придать это гласности. Однако, как уже говорилось, паспорт ничего не меняет. Имя, акцент и место рождения никуда не денутся. Если попытаться исправить ситуацию, финизировав имя (рецепт многих ”старых русских”), в нынешнем информационном обществе это недолго будет оставаться тайной. И разве подобная трансформация не вызовет еще больших подозрений?

Так что же делать?

Лично я считаю, что от возможности двойного гражданства Финляндии придется отказываться. Влияние этого шага на ситуацию будет косвенным, однако отказ от практики двойного гражданства упростит ситуацию как для русскоязычных, так и для властей:

  1. Станет проще отказываться от российского гражданства, поскольку будет веское, и при этом официальное основание для отказа. Сейчас основания приходится изобретать,
  2. поскольку и российское гражданство нельзя получить, не отказавшись от предыдущего, у Финляндии появится симметричная норма — чтобы получить финское гражданство, надо будет отказаться от предыдущего (как это и было ранее),
  3. станет проще делать личный выбор: кем я себя вижу, как я хочу жить. Психологически это значительно лучше, чем нынешнее промежуточное положение,
  4. в России лишний раз увидели бы, что прием человека в финское гражданство означает заботу государства о своем гражданине, так что исторической Родине остается только оформлять визы,
  5. положение человека с двойным гражданством может сильно осложниться, если возникнет кризисная ситуация.

Разумеется, Россия со своей стороны может ответить на подобные изменения в законодательстве, создавая какие-то сложности, но зато внутри Финляндии исчезнут поводы для внутренних противоречий и политических спекуляций.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

8Suosittele

8 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (52 kommenttia)

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Jussi Niinistön heitto oli ajattelematon ja syrjivä. Luulisi, että puolustusvoimissa nimenomaan tarvitaan venäjän kielen osaamista.

Kaksoiskansalaisuuden kieltämiselle Suomessa ei ole minkäänlaista tarvetta. "Turvallisuusuhka" on vain ministerin päässä.

Käyttäjän ErkkiSnellman kuva
Erkki Snellman

Voiko yksöiskansalaisiin luottaa?

Käyttäjän TaruElkama kuva
Taru Elkama

Kaksoiskansalaisuus on välttämätön joissakin maissa.
Jos haluat esim.hoitaa vanhan äitisi asioita Venäjällä niin ei hyvin onnistu olematta kaksoiskansalainen.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen

Miksi ei onnistu? Antaako Venäjän Federaation laki perusteet syrjiä ulkovenäläistä omaistensa asioiden hoitajana, jos hän on luopunut Venäjän kansalaisuudesta?

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

"kyseessä on tausta, mitä ei voi millään muuttaa."

Kuten itsekin blogisi lopussa tavallaan yhteenvedät, niin kyllä kaksoiskansalaisuudesta voi luopua, jos haluaa. Ei kai Venäjä pidä kiinni kansalaisuudesta, jos ilmoittaa sen vaihtavansa? Pelkkä "etninen" tausta ei Suomessa tuon kansalaisuuslain perusteella aiheuta syrjintää.

Suomalaisten ja venäläisten välillä on kyllä puolin ja toisin tuo "taustaepäily" vallalla. Esimerkiksi Venäjällä on kautta aikojen suhtauduttu epäilevästi ja syrjivästi ennen kaikkea inkeriläisiä kohtaan, joiden kansallisuus määriteltiin suomalaiseksi (kuten se olikin) ja myös osittain karjalaisiin, jotka ovat askeleen kauempana suomalaisista kielellisesti ja etnisesti inkeriläisiin verrattuna.

En myöskään kritisoi käsitteen "viides kolonna" käyttämistä Suomessa pelkästään siksi, että sellaista sanaa käytetään Venäjällä muussa yhteydessä. Ei Venäjä saa diktateerata suomalaisten kielenkäyttöä ja sanojen merkitystä. Venäjä ja venäjän kieli ovat suomalaiselle "perushemmolle" hyvin kaukaisia asioita, vaikka ne sinulle ovat läsnä kaiken aikaa.

Käyttäjän PolinaKopylova kuva
Polina Kopylova

On syytä (valitettavasti) tehdä eroa lain kirjaimen ja tosiasioiden välissä. Suomi on toki koko ajan liikkumassa siihen suuntaan, että taustalla on vähemmän ja vähemmän väliä, mutta valitettavasti tausta edelleen merkitsee paljon passista huolimatta. Muuten olisi vaikeaa esimerkiksi selittää sitä ilmiötä, että romaneja tunnistetaan työnhaussa pelkällä nimellä, vaikka hän ei käyttäisi perinteisia vaatteita. Eikös niin?
Mikä tulee "viides kolonna" -ilmaisuun, niin sen historia, kuten tiedämme, juurtuu Espamjan sisällissotaan, jolloin ketraali Mola käytti sitä radiossa - tässä ote Wikipediasta: "Sanonta on peräisin fasistikenraali Emilio Molan vuonna 1936 Espanjan sisällissodan aikana pitämästä radiopuheesta. Kansallismielisten puolella taistellut kenraali Mola marssi tuolloin neljän kolonnallisen kanssa kohti Madridia ja kutsui kaupungin sisäpuolella toimivia kannattajiaan viidenneksi kolonnakseen.[1] Käsite yleistyi vuonna 1938 julkaistusta Ernest Hemingwayn näytelmästä ”Viides kolonna”. Myöhemmin käsite on vakiintunut tarkoittamaan yleensä ottaen ryhmän sisällä toimivia pettureita, jotka sopivassa tilaisuudessa liittyvät viholliseen". Eli kyse on 80 vuotta vanha käsite, jonka käyttö alusta asti tarkoitettiin oman sotataidon kuvan piirtämiseen tietyissä olosuhteissa, sittemmin viholliskuvan piirtämiseen. On siksi erittäin paradoksallista muuten, että Frankon "fasistikenraalin" käyttämä ilmaisu päätyi sittemmin "fasistivastaisen" Venäjän käyttöön ja sen jälkeen pääsi Suomen puolustusministerin suusta.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Jussi Niinistön suusta "viides kolonna" oli arkipäivän stalinismia, siitä on nyt kysymys.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen

Polina, kerropa pitääkö paikkansa vai ei, että Venäjän Federaation kansalainen on lain mukaan velvollinen toimimaan yhteistyössä Venäjän Federaation viranomaisten kanssa, esimerkiksi turvallisuusviranomaisten kanssa?

Käyttäjän petriluosto kuva
Petri Luosto

Tuo on hyvä pointti. Toinen asia, johon voisi kiinnittää huomiota, on se, että voiko kaksoiskansalainen toimia puolustusvoimien korkeassa virassa? Ei taida olla Venäjän asevoimien korkeimmassa upseeristossa paljoakaan ihmisiä, jotka omaavat useamman maan passit.

Maakauppojen juridinen rajoittaminen tuskin onnistuu, sillä aina voi perustaa Suomeen yrityksen, jonka nimiin ostetut tontin voidaan laittaa. Sellaisia lakeja voidaan aina kiertää.

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen

Minusta on aika lailla samantekevää miten Venäjällä toimitaan. Ei siellä taida olla paljoa demokratiaa, vapaata lehdistöä tai kansalaisyhteiskuntaakaan mutta ei se voi olla syy kieltää näitä Suomessa.

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen

"Ei taida olla Venäjän asevoimien korkeimmassa upseeristossa paljoakaan ihmisiä, jotka omaavat useamman maan passit."

Muistaakseni eräs suomalainen aatelissukuinen kenraali oli jossain vaiheessa edennyt Venäjän armeijassa hyvin korkealle. Myöhemmin hän sitten taisteli parissakin sodassa juuri Venäjän armeijaa vastaan.

Käyttäjän PolinaKopylova kuva
Polina Kopylova

En ole lainoppinut, mutta aikoinaan kun SUPO toi tämän asian julki oman selvityksen perusteena, lapioin Venäjän säädökset, joissa voi olla maininta asiasta. Kyseessä ovat mm. turvallisuuspalvelu FSB:n sekä sotialstiedustelun toimintaa säätävät lait. Niissä en kuitenkaan löytynyt sellaisia pykäliä. Toki, siellä säädetään yhteistyöstä tavallisten kansalaisten kanssa, mutta sen on lain mukaan perustuttava vapaaehtoisuuteen. Siksi en käsittele tässä tapauksia, jolloin ihmisiä kiristetään tai värvätään yhteistyöhön puoliväkisin.

Jos ymmärrän oikein, SUPO perusti päätelmänsä Venäjän Perustuslain pykäliin 59 ja 62.

Niissä mm. säädetään (pahoitteluni kankeasta käännöksestä):

§59

1. Isänmaan puolustus kuuluu Venäjän Federaation kansalaisen velvollisuuksiin.
2. Venäjän Federaation kansalainen suorittaa asepalveluksen maan lainsäädännön mukaisesti.
3. Mikäli Venäjän Federaation kansalaisen vakaumus tai uskonto ovat ristiriidassa asepalveluksen suorittamisen kanssa, tai muissa lain edellyttämissä tapauksissa, hänellä on oikeus korvata asepalveluksen siviilipalveluksella.

§62

2. Se, että Venäjän Federaatioin kansalaisella on toisen maan kansalaisuus, ei rajoita hänen oikeuksia ja vapauksia Venäjän Federaation kansalaisena eikä vapauta häntä Venäjän kansalaisuudesta johtuvista velvollisuuksista lukuun ottamatta Venäjän Federaation lainsäädännön tai kansainvälisen sopimuksen edellyttämiä tapauksia.

Itse Venäjän kansalaisena ymmärrän tämän pykälän siten, että kyse on asepalveluksesta pelkästään. Minusta tuntuu, että SUPO:n asiantuntijat tulkitsevat isänmaan puolustus -käsitettä laajemmaksi kuin pelkkää asepalvelusvelvollisuuden suorittamista. Tässä ehkä olisi väittelyn paikka, koska mielestäni se §59 mom. 1 ei tarkoita muuta kuin asepalvelusvelvollisuutta tai -- sodan tapauksessa -- yleistä velvollisuutta puolustaa isänmaata jollakin tavalla, vaikka ilmoittautumalla kenttälääkintämieskursille. En pysty näkemään tässä mitään porsaanreikä sille, että joku Venäjän viranomainen voi VELVOITTAA minula toimimaan hänen kanssa yhteistyössä vedoten tähän pykälään.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen

Polina, kiitos vastauksestasi.

Siis Venäjän lakien mukaan esim. yhteistyön tiedusteluviranomaisten kanssa on perustuttava vapaaehtoisuuteen. "Siksi en käsittele tässä tapauksia, jolloin ihmisiä kiristetään tai värvätään yhteistyöhön puoliväkisin."

Se, mikä Suomessa on viranomaisten huolen aihe, ovat nimen omaan juuri tapaukset, jolloin ihmisiä kiristetään tai värvätään yhteistyöhön puoliväkisin tai kokonaan väkisin. Tässä liikutaan alueella, josta on vaikea saada täsmällistä näyttöä todellisten tapausten pohjalta.

Toisaalta, tiedetään ainakin yksittäisiä tapauksia, joissa venäläinen on joutunut viranomaisten pahoinpitelemäksi kuolemaan saakka – esim. Sergei Leonidovitš Magnitski oli venäläinen asianajotoimisto Firestone Duncanin palveluksessa työskennellyt tilintarkastaja ja juristi. https://en.wikipedia.org/wiki/Sergei_Magnitsky
Anna Politkovskaja, Boris Nemtsov ym. murhien uhreiksi joutuneet ovat paljonpuhuvia tapauksia.
http://factsanddetails.com/russia/Government_Milit...

Venäjä ei ole oikeusvaltion maineessa eikä kunnostautunut ihmisoikeuksien puolustajana, kuten varmasti tiedät. Kaikki yksittäistapaukset eivät saa julkisuutta Magnitskin tavoin, joka oli harvinainen poikkeus työskennellessään länsimaille näkyvässä asemassa.

Tästä näkökulmasta on realistista ajatella, että poliittisista syistä Venäjällä murhatut sekä todennäköinen paljon suurempi joukko muihin vaikeuksiin viranomaisten kanssa joutuneita (joita ei käsitellä julkisuudessa) ovat tehokas pelote kenelle tahansa, joka on haluton ryhtymään yhteistyöhön esimerkiksi Venäjän tiedusteluorganisaatioiden kanssa Suomessa.

Kuten varmasti ymmärrät, millään maalla ei ole varaa ottaa riskejä huippusalaisten, valtion turvallisuuteen vaikuttavien tietojen joutumisesta vääriin käsiin tai vaikkapa kriittisten tietojärjestelmien tai muun maanpuolustukselle keskeisen laitteiston joutumisesta sabotaasin kohteeksi. Riskien ennalta ehkäisy on joka maassa luonnollinen tapa suojautua vakavilta tietovuodoilta ja hyökkäyksiltä.

Koska Puolustusvoimien henkilöstö joutuu työssään tekemisiin myös salassa pidettävän aineiston kanssa, miksi kenenkään ulkomaalaistaustaisen pitäisi pyrkiä juuri sellaisiin tehtäviin Suomessa kaksoiskansalaisena? Jos haluaa yksiselitteisesti sitoutua lojaalisuuteen vain Suomelle, silloin on selkeintä pitää vain Suomen kansalaisuus ja luopua muista, jolloin juridisista velvoitteista ja uskollisuuden valasta ei jää mitään tulkinnan varaa. Ellei halua sitä, on syytä hyväksyä, että silloin ei täytä pääsyvaatimuksia tiettyihin Suomen valtion tehtäviin tai muihin poikkeusoloissa kriittisen tärkeisiin asemiin. Tämä periaatehan on itsestäänselvyys kansainvälisesti.

Käyttäjän PolinaKopylova kuva
Polina Kopylova Vastaus kommenttiin #12

Mielestäni on suuri ero lain edellyttämän velvollisuuden ja yksittäisen viranomaisen (vaikka FSB:N viranomaisen) asettaman pakon tai kiristyksen välillä.
SUPO vetosi nimenomaan siihen, että Venäjän laki VELVOITTAA kansalaisia toimimaan yhteistyössä. Jos kyse on kuitenkin pakottamisesta ja kiristämisestä, lain edellyttämstä velvoittamisesta ei voi puhua, ja SUPO:n on syytä miettiä tätä sananvalintaa uudestaan, sillä se osittain johtaa harhaan. Olen asiasta hieman huolestunut paitsi venäläistaustasena myös veronmaksajana. :)
Vuosi sitten ehdotin pehmeämpää ratkaisua kaksoiskansalaisuuden ka lojaalisuuden tuomiin ristiriitoihin: tultua valituksi virkaan kaksoiskansalaisen tulee vuoden kuluessa luopua toisesta kansalaisuudesta.
Myös kirjoitin siitä, ettei pelkkä passi määrää lojaalisuutta: en edelleenkaan usko, että Viestikoekeskuksen kohun aiheuttanut vuotaja oli kaksoiskansalainen - jos oli, niin muutan mieltäni, mutta tuskin kuitenkin.
Eli pointini on, että puhuessa sellaisista ilmiöstä kuin kaksoiskansalaisuus ja sen vaikutukset on oltava tarkka sanoissa, etenkin nykyisessä kontekstissa, sillä sananvalinnalla voi olla vaikutukset.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen Vastaus kommenttiin #13

"Mielestäni on suuri ero lain edellyttämän velvollisuuden ja yksittäisen viranomaisen (vaikka FSB:N viranomaisen) asettaman pakon tai kiristyksen välillä."

Olen samaa mieltä – ja siksi ei olekaan yhdentekevää, onko henkilö Venäjän ja Suomen kaksoiskansalainen (ja Venäjän lakien sitoma jopa oleskellessaan Suomessa, Venäjän Federaation tulkinnan mukaan) vai pelkästään Suomen kansalainen, jolloin minkään muun maan lainsäädäntö on merkityksetöntä.

En voi puhua Supon puolesta, mutta ehkä heillä on asiasta kokemusta myös käytännössä oman työnsä kautta eikä vain teoreettisena pohdiskeluna?

Olet tietenkin oikeassa siinä, että pelkkä passi ei määrää lojaalisuutta. Mutta jos jonkun maanpetosrikoksesta syytetyn henkilön toimintaa joudutaan selvittämään oikeudenkäynnissä, on eroa siinä, voiko puolustus tällöin vedota esimerkiksi Venäjän Federaation lain velvoituksiin, joita syytetty sanoo vain noudattaneensa.

Tästä syystä epäilen, että lojaalisuuden yksiselitteisyyttä edellyttävään virkaan ei Suomessa lähtökohtaisesti tulla valitsemaan ketään, joka ei ole valmis luopumaan toisesta kansalaisuudestaan jo hyvissä ajoin ennen virkaan hakua.
Voisitko kuvitella Venäjän Puolustusministeriön tai asevoimien upseerin virkaan kaksoiskansalaista?

Puolustusministeri Niinistö ajoi puheessaan samaa asiaa johon yllä viittasin: "Meillä tulee olla 100 % luottamus niihin henkilöihin, joita nimitämme maanpuolustuksen avaintehtäviin. Niin ikään näillä henkilöillä tulee olla 100 % lojaliteetti Suomeen". Missä maassa tämä periaate olisi toisenlainen?

Käyttäjän PolinaKopylova kuva
Polina Kopylova Vastaus kommenttiin #14

Mikä tulee kiristykseen, niin sen uhriksi joutuu se, jolla on "heikko lenkki": sukulainen ulkomailla, epäselvyyksiä Venäjä -bisneksessa jne. Ennen vuotta 2003 piti luopua toisesta kansalaisuudesta hakiessaan Suomen kansalaisuus. Silloin Venäjän kansalaisuudesta luopuivat myös monet venäjänkieliset, joilla Venäjälle jäivät kuitenkin sukulaiset. Jos kuvitellaan tällaisen puhtaasti Suomen kansalaisen toimivan jossain virassa, niin häntä voi kiristää sukulaisilla yhtä hyvin kuin kaksoiskansalaista. Eli passilla ei ole tässä tapauksessa mitään merkitystä. Eikä kyse ole velvollisuudesta vaan Venäjän viranomaisen laittomasta pakottamisesta, joka on laitonta sekä Suomessa että (muodollisesti) Venäjällä. Mutta tämä seikka tekee eppäilyttäviksi kaikki, joilla on ylipäätänsä suhteet Venäjälle -- vaikka venäläistaustaisen vaimon kautta. Jos kuvitellaan, että vaikka suomalaisella upseerilla on suomalaisvenäläinen vaimo, ja vaimolla sukulaiset, niin yhtä hyvin voidaan kiristää pariskuntaa niitä sukulaisia uhjaamalla. Taas passilla ei ole merkitystä. Eli tällä logiikalla on erittäin helppo aloittaa vaikka minkälaiset noitavainot. Tiedän mistä puhun, koska huomaan, miten paljon huomiota kiinnittävät esimerkiksi uutiset venäläisjärjestöjen yhteistyöstä Suurlähetystön kanssa. Siksi vastustan leimaamisen ja väkevien ilmaisujen käyttöä tässä aiheessa, jossa tunteen nousevat niin helposti pintaan.
En ooikeastaan voi kuvitella mitään oikeudenkäyntiä, jossa maanpetturiksi todetun puolustus vetoaa siihen, että hän noudatti toisen kansalaisuuden edellyttämän velvollisuutensa -- en voi kuvitella sitä siksi, että kaksoiskansalaisuus ei tarkoita kaksoisetuuksia. Suomessa oleskeleva kaksoiskansalainen on lain silmissä yleisesti VAIN Suomen kansalainen, joten hänet tuomitaan Suomen kansalaisena, eikä toinen kansalisuus ole tässä tapauksessa mikään lieventävä asianhaara. Puolustus voi tietenkin vedota vaikka pirun houkutuksiin, mutta se on silloin puolustuksen ammattitaidon ongelma, koska Venäjän lakia ei Suomessa voida soveltaa muualla kuin Venäjän Suurlähetystössä.
Lojalisuuden periaatetta en toki lähde kyseenalaistamaan, mutta Suomessa se näyttää venyvän iham hyvin, kun ministeri Bernerille myönnettiin pikapika Suomen kansalaisuus. En tässä käsittele ministerin toimintaa vaan itse periaatteen noudattamista: vaikka Sveitsi ei näytä olevan niin suuri ja mahtava, kuin Venäjä, siellä - kenties - voivat pyöriä sellaiset rahalliset ja niiden mukana poliittiset kuvion, missä ministeri Bernerilla lienee suomalaisille tuntematon rooli. En haluaa olla vainoharhainen, mutta periaatellinen kyllä. Etenkin siksi, että Bernerkin toimii verorahoillani.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen Vastaus kommenttiin #15

Pitääkö paikkansa, että ulkomailla asuvalla Venäjän Federaation kansalaisella on velvollisuus rekisteröityä maansa suurlähetystölle aika ajoin, ja olla yhteydessä sen työntekijöihin näiden sitä vaatiessa?

"Tiedän mistä puhun, koska huomaan, miten paljon huomiota kiinnittävät esimerkiksi uutiset venäläisjärjestöjen yhteistyöstä Suurlähetystön kanssa."

Suurlähetystö on tottakai Kremlin edustaja ja "etäispääte" Suomessa, ja noudattaa Putinin hallinnon politiikkaa. Miten sen kanssa voisi tehdä yhteistyötä jos on eri mieltä politiikan sisällöstä? Venäläisjärjestöt tietenkin profiloivat itsensä ottamalla vastaan suurlähetystön ohjauksen.

Käyttäjän PolinaKopylova kuva
Polina Kopylova Vastaus kommenttiin #18

Ei pidä paikkansa. Ulkomailla asuvat Venäjän kansalaiset toki ilmoittautuvat konsulaattiin, mutta se tehdään vain kerran ja ilmoittautumis / rekisteröitymismuotoja on kaksi:
1. Jos ulkomailla asuva Venäjän kansalainen ei ole kirjoissa Venäjällä, hän saa konsulaatissa ns. pysyvästi ulkomailla asuvan statuksen. Tämä tarkoittaa, että hänellä on etuja esimerkiksi passin uusimisessa, joka tehdään tässä tapauksessa nopeammin ja halvemmin.
2. Jos ulkomailla asuva Venäjän kansalainen päättää jäämään kirjoihin Venäjällä (monet tekevät niin, koska kirjoissa oleminen siellä helpottaa asiontia sielläpäin), hän saa konsulaatissa ns. tilapäisen rekisteröinnin, joa käytännössä ei ole edes tarpeellinen. Hän edelleen saa uusia passiaan tai muuten asioida konsulaatissa, mutta passin uusiminen sattaa kestää pidemmän ajan ja on kalliimpi.
Niin pysyvä kuin tilapäinenkin rekisteröinti ei tarvitse säännöllistä uusimista, eli sen tehdään vain kerran. En myös kuullut tapauksista, jolloin suurlähetystön työntekijä olisi vaatinut keneltäkään tapaamista.

Käyttäjän LevStipakov kuva
Lev Stipakov Vastaus kommenttiin #19

Lisäksi ne, jotka eivät ole kirjoissa Venäjällä, ovat vapautettuja asevelvollisuudesta.

Käyttäjän LevStipakov kuva
Lev Stipakov Vastaus kommenttiin #18

"olla yhteydessä sen työntekijöihin näiden sitä vaatiessa"

Polina on jo vastannut mutta tekisi mieli kysyä - mistä tämä väite on peräisin, kuka / mikä taho tällaista levittää?

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen Vastaus kommenttiin #24

Sehän ei ollut väite, vaan kysymys. Venäjän kansalaisten valvonta ei liene uutinen.

Käyttäjän PekkaNrnen kuva
Pekka Näränen

Ymmärrän kyllä Kopylovaa, joka on itse kaikkea muuta kuin "viidettä kolonnaa". Ei Suomen venäjänkielisiä tule syrjiä työelämässä tai muutenkaan, vaikka tällaista ikävä kyllä tapahtuu. Koska Venäjä vaatii kuitenkin kansalaisiltaan lojaliteettia itselleen, ei Suomi voi mielestäni päästää Venäjän kansalaisia puolustushallintoon eikä muihin virkoihin, joissa käsiteltäviä luottamuksellisia asioita kohtaan Venäjä tuntee erityistä mielenkiintoa. Jos näihin haluaa, tulee luopua Venäjän kansalaisuudesta. Jos kaksoiskansalaisuuden kokee itselleen tärkeäksi, pitää sitten luopua urasta kyseisiin virkoihin.

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen

Blogistilla oli ratkaisu ongelmaan. Blogi alkoi PM Niinistön käyttämän termin arvostelulla mutta olikin paljon radikaalimpi kuin puolustusministeri ja ratkaisukeskeinen.

Käyttäjän DariaSkippari-Smirnov kuva
Daria Skippari-Smirnov

Voin kertoa jopa enemmän- suomalais-venäläisen Rufi-yhdistyksen puheenjohtajallakaan ei ole kaksoiskansalaisuutta- vain Suomen kansalaisuus. Eikä se estä ajattelemasta ja ottamasta kantaa yhteiskunnan ongelmakohtiin, olla venäläisen ystävyyden puolella, uskomasta venäläiseen ideaan ja olla uskomatta suomalaiseen/ länsimaiseen valtamedian tuottamaan propagandaan Venäjästä, sen politiikasta, historiasta, arkipäiväisestä elämästä ja jopa tulevaisuuden näkymistä. Ilman minkäänlaista ohjeistusta Venäjältä päin. Kuten sanoin- suuri osa Suomessa asuvista venäjänkielisistä osaa analysoida ja ajatella ominkin päin. Eikä siinä, että haluaa välttyä pahemmalta kriisiltä maidemme välillä, ole mitään moitittavaa- päinvastoin.

Rufi ry:n puheenjohtaja

Marina Muhonen

Вы бредите что ли? Прямо опасно становится за ваше душевное здоровье. Вы опять за всех русских пишете, а вы их спросили? Боитесь? Так это ваше личное дело. Отказывайтесь от гражданства, меняйте фамилию, имя, пол. Делайте что хотите, только нас не замешивайте в свои грязные подлые делишки. Вы-опасный человек как для России, так и для Финляндии и обгадите своим присутстием любое место, куда приедете и всё, к чему прикоснётесь. Дешёвая пиарщица.

Käyttäjän PolinaKopylova kuva
Polina Kopylova

Arvoisa Marina, tässä blogissa kommentoidaan suomeksi ja kommenttien tulee olla asiallisia, eli asiaan, eikä kirjoittajaan kohdistuvia. Teen kuitenkin tässä tapauksessa poikkeuksen ja hyväksyn kommentisi sellaisena dialogin aloittamisen kunniaksi. Kielimuurin madaltamiseksi olen myös tehnyt kommentisi nopean suomennoksen:

"Oletteko te hourimassa? Suorastaan vaaralliselta tuntuu mielenterveytenne tilanne. Te taas kirjoitatte kaikkien venäjänkielisten puolesta, mutta oletteko kysynyt lupaa? Vai pelkäättekö? Tämä on teidän oma asianne. Luopukaa kansalaisuudesta, vaihtakaa nimi, sukunimi ja sukupuoli. Tehkää mitä lystätte vaan älkää sekoitako meidät teidän likaisiin ja ilkeisiin touhuihin. Olette vaarallinen ihminen sekä Suomelle että Venäjälle, paskannette teidän läsnäolollanne joka paikanmihin tulette ja kaiken mitä koskette. Halpamainen julkisuudenhakija".

Vastaisuudessa pyydän kuitenkin kommentoimaan kirjoituksiani suomen kielellä.

Marina Muhonen

Kiitos käännöstä. Juuri näin minä ajattelen.

Käyttäjän PolinaKopylova kuva
Polina Kopylova Vastaus kommenttiin #25

Eipä kestä. Tein sen, koska tiedän, että moni lukijani on kiinnostunut kulttuurieroista ja monikulttuurisuudesta ylipäätänsä. Kommenttisi lienee heille hyvä esimerkki siitä, miten ns. "salaperäinen venäläinen sielu" ilmenee keskustelussa vaikeasta ja ristiriitaisesta aiheesta. :)

Käyttäjän PolinaKopylova kuva
Polina Kopylova Vastaus kommenttiin #31

Data-arkeologia on tulevaisuuden ammatti. Enkä vitsaile yhtään. Itsekin sain ystävän kautta varsin kiinnostavan esimerkin Marinan retoriikasta ja asenteista: https://www.facebook.com/groups/1518022265160167?v...
Siinä Marina kirjoittaa postauksessaan näin:

"Живем в стране дураков. На моей работе дебилам, даунам и аутистам приходят приглашения на выборы. Кто выбирает, честно -не знаю".

"Asumme pöljien maassa. Työssäni debiileile, downeille ja autisteille lähetetään kutsut vaaleihin. Rehellisesti, en tiedä, kuka äänestää".

Miten tämä sitten eroaa tapauksessa, jossa rasistinen hoitaja käytti paksuja neuloja?http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201709262200419314_u0.shtml

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen Vastaus kommenttiin #33

"Miten tämä sitten eroaa tapauksessa, jossa rasistinen hoitaja käytti paksuja neuloja?http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201709262200419314_u0.shtml"

Näyttää Huhtasaaren äänestäjältä tämä hoitsu. :)

Huhtasaarihan kannustaa ja puolustaa näitä vihapuhujia.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen Vastaus kommenttiin #33

Tuo facebook-postaus liittynee tähän uutiseen: https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005155199.html
Asian ongelmallisuus kuvataan hyvin sen tekstissä.

Käyttäjän PolinaKopylova kuva
Polina Kopylova Vastaus kommenttiin #40

Itse asia on kieltämättä ongelmallinen, muttei oikeuta hoitajaa asiakkaiden halveksuntaan ja haukuntaan.

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen Vastaus kommenttiin #29

"hyvä esimerkki siitä, miten ns. "salaperäinen venäläinen sielu" ilmenee keskustelussa vaikeasta ja ristiriitaisesta aiheesta. :)"

Näyttää hyvin paljon perussuomalaiselta sielulta, käännöksen perusteella.

Ei tämän perusteella ole kovin vaikeata kuvitella mistä ilmansuunnasta nämä "perussuomalaiset" ajatukset ja perussuomalainen reroriikka on tullut. Se taitaa nimenomaan meidän suomalaisten ja venäläisten yhteistä itäistä perintöä, eli junttiutta.

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen

Kaikki kunnia Polina Kopylovalle!

Käyttäjän Lokari kuva
Pekka Pihlanto

Olisi parasta luopua kaksoiskansalaisuuden mahdollisuudesta. Ihmisen luulisi osaavan päättää, minkä maan kansalaisuuden hän valitsee.

Kaksoiskansalainen puolustusvoimien tehtävissä, joissa joutuu tekemisiin salaisen tiedon kanssa, on tietenkin turvallisuusriski. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaksoiskansalaisuuden omaavat olisivat jotenkin epäilyttäviä.

Mikä muu maa sallii tällaisen? Monet maat eivät edes hyväksy kaksoiskansalaisuutta.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Minusta taas olisi parasta, että tehtäisiin turvallisuusselvitys henkilöistä henkilöinä. Ei niitä hommia todellakaan kovin monia ole, joissa käsitellään salaisia asiakirjoja.

Puolustusministerin tarkoitus oli vedota rasistiäänestäjiin oman poliittisen tulevaisuuden puolesta – nyt, kun puolueen loppu häämöttää.

Käyttäjän Lokari kuva
Pekka Pihlanto

Näin pitäisi tehdä. Lopputulos ratkaisee eli se, että turvallisuusriskejä ei oteta.

Käyttäjän JouniBorgman kuva
Jouni Borgman

Viidettä kolonnaa ei ole koskaan torjuttu "kokardin" perusteella. Luulisi ministeri Niinistön tasoisen miehen sen jo tietävän.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Tässä venäjänkielinen kommentti Fb-sivultani. Julkaisen sen kirjoittajan pyynnöstä ja luvalla:

Maître Cruchot:
- Anteeksi, että kirjoitan venäjää, en osa suomen kieltä oikeasti kirjoittaa vaikeat fraasit. Здесь два основных серьезных пласта автор поднимает, на мой взгляд, совершенно обоснованно: 1) ответственность публичного политика "за базар", т.е. осознание медийной фигурой того факта, что его речь на такую острую тему может вызвать не просто дискуссию, а, может быть, какими-то группами или индивидами будет воспринята как отмашка, как руководство к действию; 2) второй пласт, как мне показалось, обозначен, но в неправильном контексте раскрыт. Каковы новые вызовы, исходящие от путинского режима западному (не пост-советскому) сообществу? Информационные, не так ли? Информационное пространство государственных границ не знает. Если вы опасаетесь банального шпионажа, развивайте контрразведку. Если информационного, опять же, причем тут лица, проживающие в Финляндии? Технологического? Они там ничего уже не производят, кроме добычи ископаемых. Военного? Развивайте контрразведку. Шахидов, камикадзе с русскими корнями не бывает. И уж тем более никак наличие гражданства (любого, в т.ч. второго и третьего) не влияет на жизненные установки человека, на его внутреннее отношение к ценностям того общества, правила которого он принимает. Финское общество в данный момент в наименьшей, если сравнивать с другими странами, мере расположено к тому, чтобы, отторгая от себя, клепать из русскоязычных резидентов 5 колонну. Но если начнется движение в сторону закручивания гаек, ситуация по этому вопросу имеет шансы ухудшиться.

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen

Mikset Viola vaivaudu kääntämään sitä?!

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Asiahan selviää täydellisesti tekstiä ymmärtämättömille google translatorin avulla. ;););)

"On olemassa kaksi pääasiallista suurta säiliötä kirjailija korotusta, mielestäni aivan oikein: 1) yleinen järjestys vastuu "markkinoille", eli tietoisuus median lukuja siitä, että hänen puheensa tällaisia ​​kriittisiä kysymyksiä voi aiheuttaa ei vain keskustelua, ja ehkä jotkut ryhmät tai yksilöt mielletään vihreää valoa, koska ohjaamaan toimintaa; 2) toinen kerros, kuten minusta tuntui, on osoitettu, mutta väärässä yhteydessä paljastuu. Mitkä ovat Putinin hallinnon uudet haasteet läntiselle (ei-post-Neuvostoliiton) yhteisölle? Informatiivinen, eikö olekin? Valtion rajojen tietotilaa ei tiedetä. Jos pelkäät banaani vakoilua, kehitä vastapalvelua. Jos tiedot ovat jälleen, ja missä ovat Suomessa asuvat ihmiset? Tekniikka? He eivät tuota mitään siellä, paitsi kaivos. Sotilaallinen? Kehittää vastahyökkäystä. Shakhidov, kamikaze venäläisten juurien kanssa ei ole olemassa. Ja vielä enemmän tekee paikalla olevat henkilöt (tahansa, mukaan lukien toinen ja kolmas) ei vaikuta elämään setup mies, hänen sisäinen suhteessa arvoja yhteiskunnan sääntöjä, joita se vie. Suomalainen yhteiskunta on tällä hetkellä alhaisin verrattuna muihin maihin, koska sijaitsee sen varmistamiseksi, että hylkäämällä itse niitti päässä venäjänkielisten asukkaiden 5 sarakkeessa. Mutta jos alat siirtymässä kohti ruuvien kiristämistä tilanne tässä suhteessa on mahdollisuus pahenee."

Selkeätä, eikö totta?

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen Vastaus kommenttiin #41

Jestas Viola. Miksi postaat tänne puppua!
Kiitos Juha.
Google muuttaa venäjänkielisen tekstin täysin sekavaksi kun taas Venäjän valtamedia muuttaa suomalsisen poliitikon englanninkieliset lausunnot mieleisikseen. https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005536911.html

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari

Minusta tilanne on sama, jos jalkapallopelissä puolustavan joukkueen maalivahti olisi hyökkäävän joukkueen kannatusjäsen. Tilanne olisi myös maalivahdille itselleen kiusallinen.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Minkähän helkkarin takia puolustava joukkue valitsisi tietoisesti sellaisen henkilön maalivahdikseen? Olisiko se ihan pakko, ellei sitä lailla kiellettäisi?

Käyttäjän TimoUotila1 kuva
Timo Uotila

Eikö olisi oikea, looginen ja tolkullinen ratkaisu kieltää Venäjän passin haltijoilta Suomessa kaksoiskansalaisuus? Perusteena olisi vastavuoroisuus, siis se, että koska Venäjä ei myönnä suomalaisille kaksoiskansalaisuutta, Suomikaan ei myöntäisi sitä venäläisille.

Ymmärrän hyvin, että puhuminen "viidennestä kolonnasta" loukkaa venäläisiä. Siksi sitä oli välteltävä.

Kirjoitin blogin samasta aihepiiristä: http://timouotila1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249776...

Käyttäjän PolinaKopylova kuva
Polina Kopylova

Käsittääkseni tämä on ristiriidassa tasavertaisuus -periaatteen kanssa.
Kaikesta paras olisi tietenkin se, että Venäjä kieltäisi toisen passin pitämisen. Mutta tämä tuskin tapahtuu, koska Venäjä tarvitsee kansalaistensa rippuvuutta ja toimivia "napanuoria" - riippuvuuksien ylläpitäminen ja hyväksikäyttö ulkopolitiikassa on Venäjällä tarkea kalu.

Käyttäjän TimoUotila1 kuva
Timo Uotila

Polina Kopylova, #48.
Eikö ole tasavertaisuutta, että Suomi toimii samalla tavalla kuin Venäjä? Koska Venäjä ei hyväksy kaksoiskansalaisuutta, Suomen kuuluu tehdä samoin venäläisten kohdalla.

Käyttäjän PolinaKopylova kuva
Polina Kopylova Vastaus kommenttiin #49

Määrittelen tasavertaisuuden sen mukaan, miten maa, tässä tapauksessa Suomi, kohtelee omia kansalaisiaan maan sisäisissä asioissa niiden kansalaisten muista ominaisuuksista huolimatta. Pidän tasavertaisuutta pitkässä juoksussa parempana turvallisuusperustana kuin rajoitejärjestelmää. Siksi katson, että jos toinen passi huolestuttaa, kannattaa perua koko optio, jonka mukaan haettua Suomen kansalaisuuden toinen passi voi säilyttää.
Ja lisäksi: ei missään nimessä missään poliittisessa toiminnassa ikinä kannattaa toimina sillä periaatteella, että "kun toisessa maassa tehdään, niin miksi ei me voida?"- Se on nimenomaan se periaate, jolla perustettiin mm. Krimin mehitys, eli Venäjän narsistisen politiikan periaate. Venäläisiä emme kai edelleenkaan halua olla? :D

Käyttäjän TimoUotila1 kuva
Timo Uotila

Tässä on Ylen venäjänkielinen uutinen Jussi Niinistöstä ja kaksoiskansalaisuudesta. Tästä myös laajan Venäjänmaan kansa saa suomalaisen näkökulman asiasta; https://yle.fi/uutiset/osasto/novosti/ministr_obor...

Käyttäjän PolinaKopylova kuva
Polina Kopylova

Pelkään pahoin, että Venäjämaan kansa saa näkökulman pikemminkin omien lähteiden kautta - propagandaa harrastava NTV-kanava yrittää jo haastattelupyynnössä "ohjata" mahdollista haastateltavaa kertomaan "vakavista rajoitteista": https://www.facebook.com/polina.kopylova/posts/101...
Lisäksi sain tietoa että ks. kuvausryhmä haastattelee jotakuta Yliopston tutkijaa, joka ei ilmeisesti puhu venäjää.
Itse en kirjoittanut mitään mahdollisesta aiheen Venäjä -uutisoinnista, koska katsoin tärkeäksi käsitellä ministerin sananvalintaa ja sen edistämää ilmapiirin kiristymistä.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen

HS:n Tommi Nieminen kirjoittaa asiasta: https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000005540026.html

"Venäjän näkökulmasta Venäjän kansalainen on vain Venäjän kansalainen ja lojaali vain Venäjälle. Piste. Siksi Suomessa pelätään, että Venäjä voisi painostaa keskeisissä viroissa olevia Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisia silloin, kun nämä vierailevat Venäjän maaperällä.

Supo on vihjannut, että tällaista myös tapahtuu."

– Tässä on asian ydin Suomen valtionhallinnon kannalta.

Toimituksen poiminnat