Vakaasti rajatilassa Suomesta ja Venäjästä suomeksi ja venäjäksi

Sattuiko STEA tietämättä tukemaan Venäjän vaikuttamistoimintaa?

 

Blogin venäjänkielinen versio löytyy suomenkielisen version alta / Версия блога на русском языке расположена под финским текстом

Viisi vuotta sitten Suomen itsenäisyyspäivänä 6.12 Helsingin Sanomat julkaisti uutisen otsikolla Suomen venäjänkielisten yhdistysten liitossa kuohuu.

Uutinen Suomen venäjänkielisten yhdistysten liittoa revenneestä riidasta ei kiinnittänyt paljon huomiota, vaikka kohuainesta siinä näytti olevan — kuohuihan tuona päivänä kautta maan kaikissa laseissa Presidenttilinnaa myöten. 

Muistutan tapahtuneesta. Venäjänkielisestä kattojärjestöstä FARO:sta lähtivät kaikki viisi työntekijää, ja sen toiminnanjohtaja Petr Potchinchtchikov huomautti, että syynä työntekijöiden riitaan hallituksen kanssa on FARO:n työntekijöiden pyrkimys irtisanoutua kaikesta, mikä liittyi niin sanottuun Pro Venäjä -politiikkaan. 

"KYSYMYS on nyt siitä, että Suomessa on erilaisia tahoja, joiden intresseissä on ylläpitää sellaista mielikuvaa, että venäjänkieliset täällä ovat heikkoja: he eivät osaa kieltä, eivät ymmärrä oikeuksiaan eivätkä osaa puolustaa niitä ja ovat näin riippuvaisia Venäjän poliittisesta ja taloudellisesta tuesta. Sellaisille tahoille FARO:n uusi linja oli vähän liikaa", Potchinchtchikov silloin muotoili.

Silloin viisi vuotta sitten olin yksi niistä viidestä työntekijöistä, jotka vetivät sitä FARO:n uutta linjaa.  Siksi irtisanouduin, vaikka sainkin FARO:n hallituksen taholta vihjeen, että voisin säilyttää työpaikkani viestintävastaavana.

Irtisanouduttuani päätin, etten tule erityisesti seuraamaan entisen työpaikkani kuulumisia. Mutta vaikka siirryin järjestökentältä ja kotouttamistoiminnan parista uusien haasteiden pariin, uutiset vanhasta työnantajastani kantautuvat korviini vaikka väkisin. Kuten linkki Suomen ulkovenäläisten koordinaationeuvoston 1-2 joulkuuta 2017 järjestämään juhlakonferenssiin, jossa ihan lopussa luin uutisen:

”Konferenssin tärkeänä tuloksena Suomen ulkovenäläisten yhtenäistymisen merkeissä tulee olemaan kolmen venäjänkielisten kattojärjestöjen yhteistyösopimuksen allekirjoittaminen. Allekirjoittajat ovat Suomen ulkovenäläisten järjestöjen valtakunnallinen liitto (tutummin Koordinaationeuvosto), puheenjohtaja Galina Judina-Lazareva, Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto (FARO), puheenjohtaja Natalja Nerman sekä Suomen venäjänkielisen väestön foorumi, puheenjohtaja Andrei Monikainen”.

Myönnän, että olin alussa äimistynyt. Koordinaationeuvosto on siis Venäjän Ulkoasiainministeriön vuodesta 2006 useissa maissa edistettävä toimintamalli, jonka tarkoitus on ulkovenäläisten koordinointi ja pitäminen Venäjän vaikutuspiirissä. Suomen Koordinaationeuvosto ja sen puheenjohtaja G. Judina-Lazareva kiinnittäneet median huomiota mm. Krimin ”kansanäänestyksen” yhteydessä, jolloin Suomesta värvättiin tarkkailijoita. FARO sen sijaan on vuodesta 2000 toiminut Suomen venäjänkielisen väestön edunvalvontajärjestönä ja on laajasti edustettuna valtionelimissä sekä järjestöissä. Ja vaikka yhteistyön tai edustuksen muotoa linkin takana olevassa listassa ei sen kummemmin eritellä, itse lista on puolestaan puhuva.

Edunvalvovana kattojärjestönä FARO saa STEA:n sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen. STEA:n rahoituspäätös päivittyi 1.12.2017, ja sen mukaan FARO:lle on varattu ensi vuodeksi 50 000 euroa nimenomaan yhdistyksen edunvalvonta-, vaikuttamis- ja neuvontatyöhön. Tosin, puolet vähemmän kuin viime vuosina, mutta rahoitusta supistetaan nyt kaikkialla, joten 50 000 euroa ei ole järjestömaailmalla mikä pieni summa.

Perehdyttyä hieman FARO:n viimevuotiseen toimintaan ja viestintään, huomasin, että järjestöllä on muodostunut jonkun verran näkyvyyttä ulkovenäläisiä käsittelevissä sivustoissa Venäjällä. Paitsi Suurlähetystön tekemässä järjestöluettelossa, missä FARO näkyy ensimmäisenä Koordinaationeuvoston jälkeen, FARO mainitaan Yleismaailmallisen ulkovenäläisten neuvoston sivustossa. Uutisista voi päättää, että FARO osallistuu Suomen ulkovenäläisten koordinaationeuvoston konferensseihin ainakin vuodesta 2015, ja yhteistyö Koordinaationeuvoston oli ilmeisesti tiivistymässä vuodelta vuoteen. Todisteena voi pitää sen, että 28-29 elokuuta 2016 FARO:n puheenjohtaja Natalja Nerman osallistui Yhdessä Venäjän kanssa -foorumiin, jossa Venäjän pääministeri Dmitri Medvedev piti kiihkeän puheen ulkovenäläisten etujen puolustamisesta. Hän myös olettavasti osallistui tapaamiseen itse Medvedevin kanssa, ainakin Nataljan nimensä löytyy osallistujien listalta Suomen kohdalla. Samalta ajalta on myös hänen 29 elokuulla 2016 päivätty valokuvansa Koordinaationeuvoston Facebook -profiilissa: taustalla näkyy Moskovassa sijaitseva Venäjän Duuman rakennus (Natalja Nerman on kuvassa oikealla).  Käytännön mukaan kutsuja tällaisiin tilaisuuksiin järjestäytyvät Koordinaationeuvostojen ja suurlähetystöjen kautta.

Tosin kuin esimerkiksi tapaamisesta Tasavallan presidentin kanssa, farolaiset eivät sen kummemmin tiedottaneet edustustoiminnasta Venäjän puolella omilla sivuilla. Syy lienee ymmärrettävä: vuoden 2014 jälkeen virallisella tasolla tapahtuva yhteistyö Venäjän kanssa ei ole salonkikelpoinen missään muualla kuin liike-elämässä ja ulkopolitiikassa — etenkin jos kyseessä on venäjänkielisen väestön kattojärjestö.

Silloin vuonna 2012 FARO:n työntekijät halusivat vähitellen päästä siitä virallisesta yhteistyöstä irti. Venäjän muuttuva politiikka sekä Suomea piinavat huostaanottokiistat antoivat ymmärtää, että itä-naapuria eivät kiinnosta hyvin kotoutuneet— sanotaan suoraan — hyvässä mielessä suomalaistuneet maanmiehet, sillä he eivät altistu vaikutukseen. Juuri tällaiseen integraatioon FARO:n henkilökunta oli tähtäämässä. Vaikuttiko silloin 5 vuotta sitten konfliktin taustalla jokin tietty taho tai voima? Esimerkiksi usean vuoden aikana FARO:n puheenjohtajana ja sittemmin juuri konfliktin aikana FARO:n toimintatarkastajana toiminut liikemies Kyösti Kustaa Kozlov on tällä hetkellä Koordinaationeuvoston jäsen. Lieneekö sattuma?

Arvioimatta (jäävinä) FARO:n nykyistä toimintaa edunvalvontajärjestönä haluaisin ainakin teoriassa pohtia sitä, miksi FARO halutaan sidottaa yhteistyöhön sopimuksella, vaikka de facto yhteistyö on jo ilmeisesti muuten käynnissä. Mieleen ei tule muuta kuin se, että virallista edustus- ja vaikutustyötä monien suomalaisten tahojen kanssa tekevä järjestö olisi ulkopoliittisesta näkökulmasta kelpo kanava tiedon keruun ja vaikuttamiseen — sekä venäjänkielisen väestön että suomalaisten toimijoiden keskuudessa aivan lainsäätäjiä myöten. En ole tutustunut FARO:n viime aikoina tekemiin lausuntoihin ja kommentteihin, sillä en löytänyt niitä heidän sivustolla, mutta oletan, että niitä edelleen tehdään, sitähän varten STEAkin myöntää rahoituksensa. Sen vaikutuskanavan toimivuutta yhteistyösopimuksella olettavasti halutaan varmistaa.

_____________________________________________

Пять лет назад в день независимости 6 декабря газета Helsingin sanomat опубликовала заметку под названием ”В Финляндской Ассоциации Русскоязычных Обществ назревает скандал”.

Новость о конфликте, раздирающем Ассоциацию, при всей скандальности большого внимания не привлекла — разве до скандалов, когда по всей стране, вплоть до президентского дворца, поднимают бокалы?

Напомню суть. Тогда зонтичную организацию ФАРО покинули все пять сотрудников, а ее исполнительный директор Петр Починщиков отметил, что причиной конфликта сотрудников с правлением стало стремление сотрудников отмежеваться от всего, связанного с так называемой пророссийской политикой.

”Дело состоит в том, что в Финляндии есть силы, заинтересованные поддерживать представление о том, что местные русскоязычные — ”слабые”: они не владеют языком, не знают своих прав и не могут их отстаивать, и поэтому нуждаются в политической и финансовой поддержке со стороны России. Эти силы сочли, что новая линия ФАРО — это уже немного  чересчур”. — так сформулировал Починщиков свое видение ситуации.

Тогда, пять лет назад, я была в числе этих сотрудников, создававших новую линию. Поэтому я тоже уволилась, хотя мне и намекали со стороны правления ФАРО, что я могу сохранить рабочее место и продолжать заниматься информированием.

После ухода я решила, что не стану особо следить за тем, как идут дела на бывшем рабочем месте. Но, хотя я и ушла из сферы общественной деятельности и интеграции навстречу, что называется, новым вызовам, новости о моих бывших работодателях я узнавала, даже и не желая этого. Так у меня оказалась ссылка на торжественную конференцию, которую организует 1-2 декабрф 2017 года Общефинляндский совет соотечественников, и в самом конце релиза обнаружилась новость: ”Важным итогом конференции в рамках консолидации соотечественников Финляндии станет подписание договора о сотрудничестве между тремя крупными зонтичными организациями Финляндии: Общефинляндский союз организаций российских соотечественников (ОСОРС,  в просторечии Координационный совет)- председатель Галина Юдина-Лазарев, Финляндская Ассоциация Русскоязычных Обществ (ФАРО) - председатель Наталья Нерман и Форум русскоязычного населения Финляндии - председатель Андрей Моникайнен.”

Признаюсь честно — поначалу я обалдела. Координационный совет — это модель работы с соотечественниками, которую МИД России продвигает во многих странах начиная с 2006 года с целью держать соотечественников в сфере российского влияния. В Финляндии ОСОРС и его председатель Галина Юдина-Лазарева привлекли внимание СМИ, в частности, тем, что приглашали наблюдателей из Финляндии на ”референдум” в Крым.

А ФАРО — организация, которая с 2000 года занимается защитой интересов русскоязычного населения Финляндии и широко представительствует как в государственных органах, так и в общественных объединениях. И хотя по списку нельзя определить, в какой именно форме осуществляются сотрудничество или представительство, уже сам список говорит о многом.

Будучи ассоциативной организацией, представляющей интересы определенной группы, ФАРО получает финансирование как от СТЕА, так и от Министерства образования и культуры Финляндии. Последнее решение СТЕА о финансировании датируется 1.12.2017, и согласно ему ФАРО в будущем году получает 50 000 евро именно на осуществление работы по представлению интересов, влиянию и консультированию. Это, конечно, вполовину меньше, чем в предыдущие годы, но сейчас все и везде сокращают, так что 50 000 евро — совсем не маленькая сумма для третьего сектора.

Ознакомившись с деятельностью ФАРО в последние годы, я заметила, что организации уделяется некоторое внимание на российских сайтах, посвященных соотечественникам. Помимо списка организаций на сайте посольства, где ФАРО упомянута сразу после Координационного совета, Ассоциация упоминается на сайте Всемирного конгресса соотечественников. Их статей можно сделать вывод, что ФАРО по крайней мере с 2015 года участвовала в страновых конференциях ОСОРС, и сотрудничество с ОСОРС становилось год от года все теснее. Подтверждением можно считать тот факт, что 28-29 августа 2016 года председатель ФАРО Наталья Нерман принимала участие в форуме ”В единстве с Россией”, где премьер-министр Дмитрий Медведев произнес темпераментную речь о защите прав соотечественников. По всей вероятности, она побывала и на встрече с самим Медведевым, по крайней мере, она есть в списке участников от Финляндии. В то же время сделана и фотография с Натальей (справа), опубликованная на странице ОСОРС в Фейсбуке, датированная 29 августа: на фоне различимо здание Государственной Думы. Согласно сущесвующей практике, приглашения на такие мероприятия организуются через координационный совет и посольство.

В отличие от встречи с Президентом Саули Ниинисте, об этой представительской деятельности на территории Российской Федерации ФАРО на своих страницах не  сообщала. Причина понятна: после 2014 года сотрудничество с Россией на официальном уровне стало прерогативой крупного бизнеса и внешней политики — но никак не увязывалось с деятельностью зонтичной организации русскоязычного населения.

Тогда, в 2012 году, сотрудники Ассоциации хотели постепенно свести существовавшее в то время официальное сотрудничество на нет. Уже тогда меняющаяся политика России и трясущие Финляндию ”детские скандалы” давали понять, что восточного соседа не интересуют успешно интегрированные — скажем прямо, в хорошем смысле ”офиневшие” соотечественники, не склонные поддаваться влиянию. Именно такая интеграция целью сотрудников ФАРО и была. Так что же, действительно ли пять лет назад за кулисами конфликта действовала какая-то определенная сила? Вот, например, бизнесмен Кюёсти Козлов, который много лет был председателем ФАРО, а в последний конфликтный год стал внутренним ревизором Ассоциации, теперь является членом ОСОРС. Случайность?

Оставляя без оценки (как лицо ангажированное) нынешнюю деятельность ФАРО в качестве представителя интересов русскоязычного населения, я хотела бы, по крайней мере, в теории, порассуждать о том, почему ФАРО хотят связать договором о сотрудничестве, хотя де факто сотрудничество уже есть. В голову не приходит ничего другого, как то, что организация, на официальном уровне взаимодействующая со многими финскими государственными органами, является с внешнеполитической точки зрения неплохим каналом для сбора информации и влияния — которое можно осуществлять как в отношении русскоязычных, так и финских структур, вплоть до законодателей. Я не смогла познакомиться с комментариями и заключениями по законопроектам, которые ФАРО подавала в последнее время, поскольку этих публикаций на их сайте не оказалось, но я знаю, что комментарии подаются, и именно ради этого СТЕА организацию и финансирует. Видимо, поэтому договор о сотрудничестве нужен, чтобы Ассоциация с гарантией выполняла роль канала информирования и влияния.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

Toimituksen poiminnat