Vakaasti rajatilassa Suomesta ja Venäjästä suomeksi ja venäjäksi

Huostaanottokohu hybridiaseena — nyt isku kohdistuu Viroon

  • Kuva: Neuvostoliittolainen propagandajuliste "Puna-Armeijan sotilas, pelasta!", V. Koretski, 1942
    Kuva: Neuvostoliittolainen propagandajuliste "Puna-Armeijan sotilas, pelasta!", V. Koretski, 1942

 

Blogikirjoitus on suomenkielinen versio virolaisen Postimees -lehden julkaistamasta kommentista / Этот блог является финноязычной версией комментария, который опубликован в эстонской газете "Постимеэс".

Vuonna 2012 Suomessa nousi ennennäkemätön huostaanottokohu: venäläistaustaisen Anastasia Zavgorodnyajan neljä lasta sylivauva mukaan lukien päätyivät kiireesti Vantaan kaupungin lastenkotiin.

Tilannetta pahensi se, että lähes samaan aikaan huostaan otettiin helsinkiläisen Albina Kasatkinan kaksi lasta.

Kohu kehittyi tuolloin uhkaavalla vauhdilla: Venäjän puolelta lensivät syytteet eikä Suomi voinut asettaa vastaan mitään mutta kuin muodollisia fraaseja — emme voi kommentoida yksittäistapauksia, ja tämä raivostutti Itä-naapuria kaikkia eniten.

Silloin vuonna 2012 Venäjän valtamediassa kiteytyivät käsitteet ja käsitykset, joita sen jälkeen sovellettiin joka ikiseen huostaanottokohuun viimeisin mukaan lukien.

Venäjän median mukaan, huostaanoton takana on ”ювенальная юстиция — juvenaalioikeuslaitos tai, paremmin ilmaistuna, alaikäisten oikeuslaitos” — tällainen venäjänkielinen vastine keksittiin lastensuojelulle. Toisaalta, Venäjän media aina korostaa, että lapset viedään ”без решения суда — ilman oikeuden päätöstä”. Huostaanoton syynä on Venäjän median mukaan joko ”muka yksi läpsiminen” tai ”mahdollinen lasten vieminen Suomesta Venäjälle” sekä yleisesti ”venäläisyys”, jota korostavat perheen joko ”ortodoksinen usko” tai ”perinteiset arvot”. Kommentoivana asiantuntijana on yleensä dosentti Johan Bäckman. Ensimmäisen mediatykityksen jäkeen kuvioon astuu Venäjän suurlähetystö ja seuraavaksi itse lapsiasiainvaltuutettu — tuolloin vuonna 2012 se oli Pavel Astahov, mutta vuoden 2016 Medvedevin perheen tapausta selvitti jo Anna Kuznetsova.

Nyt koen pahaa deja vuta seuratessani lähes identtistä huostaanottokohua, joka riepottelee naapurimme Viroa. Sielläkin kahden venäjänkielisten perheen lapset sijoitettiin kuukauden sisällä muualle, ja Venäjän valtamedia väittää syyksi ”venäläisyyden”. Ainoa osapuoli, joka näyttää päällisin puolin puuttuvan, on dosentti Johan Bäckman, mutta hänen saappaitaan kokeilee Violetta Volkova, joka tunnetaan Venäjällä julkkisjuristina: hän puolusti aikoinaan Pussy Riotia, mutta viime aikoina hänestä tuli Venäjän opposition kriitikko.

Anatoli Gazarjan ja hänen puolisonsa Anna Mihailova menettivät kolmeksi kuukaudeksi huoltajuudenoikeutensa suhteessa 8-vuotiaseen Izabella -tyttärensä — tosin, nimenomaan Harjun käräjäoikeuden päätöksestä (Viron lainsäädäntö eroaa tässä Suomen lainsäädännöstä). Aleksandr ja Anna Kovalevit menettivät valtiolle jopa 5 lasta kuudesta.

Tapauksen uutisointiin osallistuivat muun muassa NTV, pietarilainen 5 kanal, REN-TV, RT sekä Zvezda -televisiokanavat, uutistoimistot TASS ja RIA Novosti sekä uutispalvelu Sputnik (linkkien takana on venäjänkieliset uutiset ja reportaasit tapauksesta). Sama kaarti uutisoi aikoinaan kuorossa myös Suomen huostaanottotapauksista.

Koska ”ilman oikeuden päätöstä” -lausetta ei tässä tapauksessa voi käyttää, Venäjän media keskittyi perheiden venäläisyyteen ja nosti avustaja Violetta Volkovan mielipiteen siitä, että kireellisen sijoituksen syynä oli Gazarjanin ja Mihailovan perheen aikomus muuttaa Venäjälle. Virolaisen sosiaalitoimen esittämiä sijoituksen perusteita, muun muassa Gazarjanin ja Mihailovan asunnon huonoa kuntoa, vanhempien sisällä polttamista ja lapsen kouluongelmia vähäteltiin. Kahden perheen tapauksista ei Venäjän mediassa kuitenkaan uutisoida tasapuolisesti: Kovalevit saivat vähemmän huomiota verrattuna Gazarjaniin ja Mihailovaan, vaikka kyynisesti voi ajatella, että viiden lasten huostaanotto olisi paljon kuumempi aihe kuin yhden.

Perheiden välissä on kuitenkin se ero, että Kovalevien lapset ovat Viron kansalaisia (Viron tiedotusvälineiden mukaan, kun taas NTV -televisiokanava väittää kaikki lapsien olevan Venäjän kansalaisia) ja kiireellisen sijoituksen taustalla on perheen pitkä konflikti sosiaalitoimen kanssa, jonka syynä on, perheen mielestä, riitämätön sosiaalitoimen tuki. Sosiaalitoimi on asiasta toista mieltä: perheessä ilmeni lievää väkivaltaa, minkä takia Kovalevit olivat jo ennestä lastensuojelun tarkkailussa. Yksittäisiä väkivaltatapauksia perhe myönsi myös Postemees -lehdelle.

Sen sijaan Gazarjan ja Mihailova ovat viroa osaamattomia Venäjän kansalaisia, pientuloisia ja lisäksi kumpikin on vammainen. Lapsellekin haettiin Venäjän kansalaisuus, vaikka Izabella syntyi Virossa. Todennäköisesti, tästä perheestä on helpompi tehdä kylmäverisen sosiaalitoimen kollektiivinen uhri, etenkin kun lapsi sijoitettiin juuri ennen matkaa Moskovaan — matkaa, jonka oli tarkoitus kestää jopa kuukausia. Lisäksi perhe itse antaa halukkaasti haastatteluja medialle.

Tapauksen johdosta Venäjän edustusto Virossa ryhtyi odotetusti toimenpiteisiin ja lapsiasiainvaltuutettu Anna Kuznetsova lupasi perehtyä tapaukseen. Eli kyseessä on tosiaan sama skenaario pienine variaatioineen, kuin Suomessa vuosina 2012-2016 toteutettu.

Venäläisen median kuin yhdestä suusta nostama huostaanottokohu tehoaa sekä ulko- että sisäpoliittisesti. Kohdemaassa se yleisesti hämmentää poliitikkoja sekä viranomaisia jotka eivät ole halukkaita pelaamaan lapsen edulla, sekä lisää kantaväestön ja venäjänkielisen vähemmistön välisiä jännityksiä. Suomessa usea sosiaalityöntekijä miettinee seurauksia, jos joutuu pohtimaan venäjänkielisen lapsen asiakkuutta ja perheelle tarjottavia tukimuotoja. Venäjän sisällä kohut toimivat pelottimena niille, jotka ihailevat länttä ja etenkin suunnittelevat maastamuuttoa. Ja nimenomaan Viroon on lähiaikoina muuttanut aika paljon Venäjän kansalaisia, usein poliittisesta syystä sekä nimenomaan lasten tulevaisuutta ajatellen.

Seurauksena huostaanottokohujen riepottelema Suomi sai kuin saikin Venäjällä ristiriitaisen maineen — muuten hyvä maa, mutta lapsia viedään ilman oikeuden päätöstä. Tämä näkyy esimerkiksi venäjänkielisissä keskustelupalstoissa, jossa Suomeen muuttoa suunnittelevat purkavat lastensuojelupelkojaan. 

Virossa tapahtuvassa kohussa piilee mahdollisesti eräs hyvinkin erikoinen sisäpoliittinen aspekti, joka koskee lapsiasiainvaltuutettu Anna Kuznetsovaa. Viime kuukausina häntä syytettiin Venäjällä julkisesti ”juvenaaliteknologioiden”, eli lastensuojelumenetelmien ”salakuljettamisesta” Suomesta Venäjälle — perusteena hänen yhteistyönsä suomalaisen kollegan Tuomas Kurttilan kanssa. Itse presidentti Putinin suosima Kuznetsova tarvitsee nyt kenties maineensa puhdistamista. Tähän tarkoitukseen Viron ”klassinen” huostaanottokiista, joka koskee ainoastaan Venäjän kansalaisia joilla ei ole toista passia, sopii täydellisesti.

Lopuksi korostan yhden mielestäni tärkeän eron Suomen ja Viron mediakenttien välissä. Sitä eroa tekee Viron oma venäjänkielinen media, muun muassa Postimees -lehden venäjänkielinen osasto sekä Delfi.ee -portaalin venäjänkielinen versio, jotka pyrkivät uutisoimaan tapauksesta tasapuolisesti ja tekevät sitä eri sävyyn, kuin Venäjän media. Tätä auttavat myös paikalliset hyväntekeväisyysjärjestöt, joille Gazarjanin ja Mihailovan perheen tilanne on ollut jo pitkään ennestään tuttu. Vaikka he osoittavat myötätuntoa ja tukea vanhemmille, he silti kommentoivat tilannetta täysin eri näkökulmasta, kuin Venäjän media sitä esittää: heidän mukaansa syynä sijoitukseen oli perheen pitkittynyt heikko taloudellinen sekä henkinen tila ja haluttomuus tehdä yhteistyötä sosiaalitoimen kanssa. Ja vaikka venäläismedia ei tätä tietoa ikään kuin huomioi, sen pelkkä olemassaolo venäläismedian tulkinnan rinnalla mediakentällä merkitsee jo paljon. Suomessa tätä ei aikoinaan edes voinut tapahtua: vuonna 2012 YLE Novostia ei vielä ollut*, eikä venäjänkielinen Spektr-kuukausijulkaisu pystynyt täysin panostamaan ajankohtaiseen venäjänkieliseen journalismiin tiukaan taloudellisen tilanteensa takia. Nytkin YLE Novosti enimmäkseen seuraa kiltisti suomenkielisen YLE -uutisoinnin vanavedessä** ja Spektr -lehti näyttää lopullisesti jumittuneen taloudellisiin vaikeuksiin. Siksi Suomi jäi ja tulee jäämään viranomaiskommenttien ja virallisten käännösten varalle. Vuonna 2012 kriisi koetteli kahden maiden suhteita niin, että peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson joutui päivittämään venäjän kielen taitojaan ja yllättämään venäläistoimittajia varsin sujuvalla venäjällä sekä omalla venäläistaustallaan. Myöhemmin koko lastensuojelulaki katsottiin parhaaksi kääntää venäjän kielelle.

Toinen ero on Suomen ja Viron Venäjä -suhteet — uskallan väittää, että Viron olisi helpompi selviytyä huostaanottokohusta siksi, että sen ulkopolitiikka suhteessa Venäjään on ylipäätänsä selkeämpi kuin Suomen ja perustuu ensisijaisesti valppauteen sekä vahvaan käsitykseen omasta paikasta EU:ssa ja NATO:ssa. Mutta kenties tällainen huostaanottokohu on myös eräänlainen Venäjän Viron kohdalla suorittama koe — nyt on katsottavaa, miten käy Viron.

OIKAISU:

* YLE Novosti -tomituksen edustajan pyynnöstä täsmennän, että lauseella "vuonna 2012 YLE Novostia ei vielä ollut" tarkoitan nykyistä laajempaa venäjänkielistä uutisointia, joka alkoi vasta vuonna 2013 uutislähetyksen sekä sivuston muodossa. Vuonna 2012 Ylen venäjänkielinen toimitus toki osallistui jo silloisessa kokoonpanossa huostaanottokohu -uutisointiin ja haastatteli tämän yhteydessä mm. ministeri Maria Guzeninaa. Kuitenkin toisin kuin Virossa, jossa kohusta uutisoidaan venäjän kielellä osana yleistä uutisointia Viron sisäisistä asioista, Guzeninan haasattelu oli tarkoitettu suoraksi vastaukseksi Venäjän meidan yksipuoliseen uutisointiin.

** Vaikka YLE:n venäjänkielinen toimitus kertoi olevansa minun kanssani eri mieltä siitä, mikä on käännettyjen ja omien journalististen sisältöjen suhde YLE Novostin sivulla, itse lukijana ja toimittajana (tutkintoni mukaan tv-toimittajana) katsoisin, että YLE:n venäjänkielisten toimittajien potentiaali suhteessa omien juttujen, tutkivan journalismin ja venäjänkielisten keskusteluohjelmien toimittamiseen on selvästi alikäytetty ja toimitius keskittyy liikaa pelkkään kääntämiseen omien sisältöjen sijaan.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

11Suosittele

11 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (16 kommenttia)

Käyttäjän artoluukkanen kuva
Arto Luukkanen

UM. Palkatkaa Polina ja muutana muu fiksu hoitamaan tätä tiedotusta. ))) Polina rules!

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield

Virossahan on venäjänkielisen väestön osuus huomattavasti suurempi kuin Suomessa.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Tuosta ajattelin itsekin mainita.

Tilanne Virossa on siksi ongelmallisempi Venäjään päin. Viron kohdalla Venäjä voi todellakin väittää, että sillä on Viron alueella paljon suojeltavaa ja omien kansalaistensa etuja valvottavana. Esimerkiksi tunkeutuminen Suomeen valvomaan venäläisten etuja täällä olisi ollut aika keinotekoinen veruke.

Viron kohdalla Venäjän ongelmia ovat ne seikat, että Viro on NATO-maa ja toisaalta venäläiset siellä eivät juurikaan ole Venäjän hallinnon kannattajia kovin laajalti.

Suomen kohdalla moisen hybridisodan ongelma puolestaan oli/on, että täällä ei riitä materiaalia heille. Ilmeisesti tämän vuosikymmenen alussa alkanut hulabaloo Suomen tilanteesta oli pitkälti Bäckmannin omaa tuotantoa, mutta juurikin venäläisväestön vähäisyydestä johtuen se ei saanut Kremlissä riittävästi tukea osakseen.

Jarmo Mäkelä

Loistava artikkeli. Hyvää journalismia.

Käyttäjän PetriPirskanen kuva
Petri Pirskanen

Tiedän että Venäjä keksii kaikkea jne.. Mutta onhan se näin että Suomessa huostaaanotetaan lapsia milläkin ihme keinolla/syyllä ja äiti menettää viikoista.. Vuosiin lapsensa elämästä (Yleensä ne tärkeimmät muistot, kävelemään oppimiset, ensimmäinen sana jne.) Jos saavat edes loppuenlopuksi takaisin..

Oikeusasian voi tehdä mutta yleensä ne menee sossutädin voitoksi., ja korkeimmat asteet kestävät ikuisuuden kun sinne joutuu asian viemään. Ja vaikka asian voittaa sitä kautta ja saa lapsen takaisin. On jo menettänyt kuukausia/vuosia lapsen elämästä! Eikä Sossutädille tule mitään kuluja tai ongelmia.. Työt jatkuu! :/

Käyttäjän MikaRiik kuva
Mika Riikonen

Kopylovan kirjoitus on ansiokas.

"Toinen ero on Suomen ja Viron Venäjä -suhteet — uskallan väittää, että Viron olisi helpompi selviytyä huostaanottokohusta siksi, että sen ulkopolitiikka suhteessa Venäjään on ylipäätänsä selkeämpi kuin Suomen ja perustuu ensisijaisesti valppauteen sekä vahvaan käsitykseen omasta paikasta EU:ssa ja NATO:ssa."

Lainaus on niin piinaavasti totta. Viro on ollut vielä 30 v sitten venäläisen sorron alla ja heillä on selkeä käsitys mistä heidän viiteryhmänsä löytyy ja miten venäläisten provokaatioiden alla tulee toimia. Suomessa ei ole vieläkään pesty pyykkiä suomettumisesta, mikä näkyy yhä SDP:n ja Kepun asenneilmastossa.

Suomettuminen on tullut voimalla takaisin Krimin miehityksen jälkeen, ja yhä vaan osa poliitikoistamme ja suuri osa kansastamme turvaa vanhaan valheeseen.

Mediamme jaksaa toistaa virallista versiota, jonka mukaan maidemme välit ovat "mutkattomat" ja "ystävälliset". Välit ovat todellisuudessa erittäin suuren epäluottamuksen varjossa. Eduskuntamme säätää yhä uusia lakeja, joiden tavoitteena on estää Venäjän pahantahtoisia toimia maatamme kohtaan. Tässäkin suhteessa olisi syytä nostaa kissa pöydälle.

Käyttäjän TimoUotila1 kuva
Timo Uotila

# Kiitokset Polina Kopylovalle erinomaisesta kirjoituksesta ja tärkeästä tematiikasta. Venäjänkielisen median tarkoitushakuista tiedottamista on torjuttava suomalaisen näkökulman välittämisellä – venäjäksi. Juuri nyt Vladimir Putinin vierailun aikoina se olisi äärimmäisen tärkeää.
Kannattaisi ottaa oppia Australiasta. Maahanmuuttajakieliset radio- ja tv-palvelut on maailman parhaiten järjestetty Australiassa, jossa niitä hoitaa valtion kustantama Special Broadcasting Service (SBS), jolla on radiolähetyksiä yli 70 kielellä. http://www.sbs.com.au/yourlanguage/
Niiden joukossa on suomi – ja tietenkin venäjä.
# Kehottaisin asioista päättäviä tutustumaan Australian SBS Radion toimintaan. Silloin ymmärrettäisiin, miten tärkeää myös Ylen olisi lähettää ohjelmaa suomen, ruotsin, englannin ja venäjän lisäksi vaikkapa arabiaksi, somaliksi, kurdiksi ja kaikilla tärkeimmillä maahanmuuttajakielillä. Se olisi loistava tapa maahanmuuttajien kotouttamiseksi.
# Venäjänkieliset lähetykset ovat aivan erikoisasemassa. Tunnen tilanteen, koska olin v. 1990 tuottajana panemassa alulle näitä lähetyksiä. Olen hyvin tyytyväinen, että Ylellä on nykyään myös venäjänkieliset tv-uutiset ja hyvät nettisivut. http://yle.fi/uutiset/novosti/
Venäjänkieliset lähetykset ovat äärimmäisen tärkeitä Suomen venäjänkielisen vähemmistön ja valtavan Venäjänmaan tosiasioista kiinnostuneen yleisön pitämiseksi ajan tasalla ja tietoisina Suomen näkökannoista. Näistä säästäminen on yhtä haitallista "säästämistä" kuin yliopistoista "säästäminen", ja itse asiassa vieläkin haitallisempaa, koska kyseessä ovat Suomelle, EU:n reunavaltiolle, elintärkeät ulko- ja puolustuspolitiikan edut. Tällä hetkellä Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisten olisi hyvä tuntea Suomen näkökulmat.
Ylen venäjänkielisissä lähetyksissä on tuotu erinomaisesti esille Suomen näkökohdat. Pelkästään suomenkielisten uutisten kääntäminen tuo venäjänkielisille uutta näkökulmaa. Toimitus on kyllä järjestänyt myös eräitä keskusteluohjelmia. Hiljattain haastateltavana on ollut mm. Arkady Moshes Ulkopoliittisesta intituutista. Laajoissa nettikatsaksissa on myös tuotu esille Suomen näkemyksiä.
Tästä voi kuunnella SBS-radion venäjänkielistä lähetystä:
http://www.sbs.com.au/yourlanguage/russian
# Tietokoneella tai kännykällä voi kuunnella Australian valtion SBS Radion suomenkielisen
lähetyksen, jota toimittaa Sydneyssä Karl Mattas ja jota olen avustanut yli 20 vuotta.
Tuoreimman lähetyksen voi kuunnella tästä. Esillä on mm. Putinin vierailu:
http://www.sbs.com.au/yourlanguage/finnish/audiohi...
SBS Radiolla on myös Facebook-sivut:
https://www.facebook.com/sbs.finnish?fref=ts
Radion merkityksestä kansainvälisessä elämässä:
http://timouotila1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/231414...

Jukka Lampinen

Olen kymmeniä kertoja lukenut Suomen mediasta uutisia, näistä venäläisten pahan tahtoisista huostaan otto uutisoinneista.
Mutta missä ihmeessä on se hybridi hyökkäys?? jos Suomen media kertoo asiasta Venäjä vihamielisesti niin eihän se mikään hybridi hyökkäys ole.
Jos taas Venäjän media värittää uutiset Suomi vihamielisesti, niin aivan, ne tekee hybridi hyökkäyksen omassa maassaan ei Suomessa.

Virossa oma media kirjoittaa aina Venäjä vihamielisesti ja kirjoittajan mukaan, myös venäläisten oma media on asiallista. Missä siis on se hybridi hyökkäys, eihän sitä ole vai mitä.

Jos tässä asiassa halutaan nähdä hybridi hyökkys, niin se on tämä sairaan tyhmä väittämä olemattomasta hybridi hyökkäyksestä.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Tässä tapauksessa hybridihyökkäys tarkoittaa hybridikeinojen hyödyntämistä todellisen hyökkäyksen petaamisessa. Venäjähän on nimenomaan säätänyt lain "venäläisten" suojelemisesta heidän asuinvaltiostaan riippumatta, ja kyseisen lain henki on nimenomaan "etnisyys" venäläisenä käsitteenä, ei edes kansalaisuus.

Siksi viittasin aiemmassa kommentissani siihen, että Bäckman ei yrityksistään huolimatta saanut suunnitelmaansa Kremlissä kunnolla läpi juuri siksi, että venäläisväestön määrä Suomessa on edelleen sen verran vähäinen, ettei sitä voisi hyödyntää tarpeeksi uskottavasti verukkeeksi toteuttaa tuon suojelemislain pykäliä.

Jukka Lampinen

Eihän, jos Suomen media kirjoittaa asiasta Venäjä vihamielisesti, niin eihän se sillon ole petaamista hyökkäystä varten.
Jos tämä siis ei ole varsinainen hybridi hyökkäys, niin ei se kyllä ole sen valmisteluakaan.
Sillä molempien edellytys on, suomalaisen median asettuu tukemaan venäläistä agendaa, ja siitä ei tosiaankaan näy pienintäkään merkkiä.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka Vastaus kommenttiin #12

En oikein saa selvää tuosta viestistäsi. Mielelläni vastaisin, mutta se on sen verran huonosti muotoiltu, ettei siitä voi ymmärtää tarkoitusta.

Jukka Lampinen Vastaus kommenttiin #13

Et taida ymmärtää mitä tarkoittaa hybridi hyökkäys, se tarkoittaa valtion sisällä tapahtuvaa median tai soluttautujien hyökkäystä.
Sinä mäkätät toiminnasta Venäjällä joka ei ole Suomen sisäistä toimintaa, ei tätä pitäisi olla vaikea käsittää.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka Vastaus kommenttiin #15

Hybridihyökkäys tässä tapauksessa tarkoittaa nimenomaan Venäjän masinoimaa keinotekoista konfliktia, jossa aseet eivät puhu ja jolla ei kuitenkaan sinänsä ole mitään perustetta.

Kyse ei kuitenkaan ollut siitä, että käsittäisimme kyseisen termin eri tavoin, vaan siitä, että ylempi kommenttisi oli niin huonoa suomea kieliopillisesti, ettei sen sanomaa voinut ymmärtää. Sitä voi korkeintaan yrittää tulkita arvauksella mitä tarkoitat sanoa.

Jukka Lampinen Vastaus kommenttiin #16

Kyse on siis sairaan tyhmästä väittämästä, olemattomasta hybridihyökkäyksestä.
Toimittaja ei edes ymmärrä, mitä tarkoittaa sana hybridihyökkäys.
Tätäkö sinä et ymmärtänyt.

Käyttäjän MikaLamminp kuva
Mika Lamminpää

Muistan sen takavuosien lastensuojelukohun. Kummallisinta siinä oli mielestäni se, että Venäjä esitti olevansa kovasti huolissaan venäläislapsista mikäli nämä olivat maan rajojen ulkopuolella, mutta Pietarin katulapsista ei tuntunut piittaavan kukaan.

Sami Lotila

Jos täällä Virossa otettaisiin huostaan kaikki sellaiset lapset, jotka asuvat köyhissä oloissa ja jatkuvassa tupakansavussa ja joita vanhemmat aika ajoin läpsivät, niin perheisiin ei jäisi kovin montaa lasta. Viro panostaa sosiaaliturvaan/huoltoon prosentuaalisesti toiseksi vähiten kaikista EU-maista (Latvian jälkeen), ja se näkyy. Venäjänkielinen väestö on Virossa sosiaalisesti heikommassa asemassa (kuin vironkielinen väestö), joten ongelmat kasaantuvat venäjänkielisiin koteihin: alkoholismi, HIV, väkivalta, aliravitsemus, lasten kasvatuksen laiminlyönti... Viron kunnista valtaosa on niin köyhiä, etteivät ne pysty tarjoamaan lapsiperheille useinkaan mitään muuta "apua" kuin huostaanoton. Nyt esiin noussut ongelma ja epäkohta on todellinen, mutta Venäjä käyttää sitä omiin tarkoituksiinsa; parempi olisi, jos EU puuttuisi Viron sosiaaliseen epätasa-arvoisuuteen itse, mutta rakentavalla tavalla.

Toimituksen poiminnat