Vakaasti rajatilassa Suomesta ja Venäjästä suomeksi ja venäjäksi

Globaali näköalattomuus radikalismin pohjana

  • Kuva: Polina Kopylova
    Kuva: Polina Kopylova

Blogin venäjänkielinen versio löytyy suomenkielisen version alta / Версия блога на русском языке расположена под финским текстом

Raskaan viikon päätteeksi tänään äänestetään kuntavaaleissa. En ehkä ollut kampanjassani ahkerin mahdollinen, mutta tavallista lähempi yhteys politiikkaan vei ajatukseni ikään kuin eri tasolle. Viime viikon traagiset tapahtumat Pietarissa ja Tukholmassa sekä päätön kaasuisku Syyriassa viimestelivät ajatukseni vastaamaan puolestani useimpia vaivaavaan ”mikä meitä vaivaa” -kysymykseen?

Uskallan olettaa, että meitä — siis isossa mittakaavassa meitä — pietarilaisesta itsemurhapommittajasta aina pääministeri Juha Sipilään asti, vaivaa yksi ja sama asia: globaalinen näköalattomuus. Se tunne, kun tulevaisuuden sijaan eteen nousee harmaa seinä.

Kirgiziasta, Ošin kaupngista kotoisin olevan 22-vuotiaan itsemurhapommittajan lyhyt elämäntarina alkoi kaupungissa, missä hänen maanmiehensä uzbekit olivat vähemmistönä, ja missä tapahtui muun muassa puhdistuksia ja väkivaltaa. Tässä kaupungissa hän oli vieras — niin vieras, että Kirgizian kansalaisuuden sijaan hänelle hankittiin Venäjän passi. Nuori mies lähti Venäjälle, jossa oli jälleen kerran vieras: hän työskenteli itämaisissa ravintoloissa, ajoi vanhaa japanilaisautoa ja niin sanotusti roikkui — kunnes sielussaan oleva tyhjiö täyttyi ääriaatteesta. Tulevaisuudella ei ollut hänelle mitään tarjottavaa. Hän valitsi kuoleman ja vei mukanaan 14 ihmistä, jotka eivät olleet sitä missään nimessä valinneet.

Kempeleestä kotoisin oleva yli viisikymppinen, entinen verrattavan menestynyt liikemies ja nykyinen pääministeri uskoo kovasti, että tekemälllä työtä ja rahaa voi saavuttaa sekä tämän- että tuonpuoleista hyvinvointia. Hänen mielestään tapa on ainoa oikea ja kaikki muu on höpöhöpöä ja joutilaisuutta. Hän on kotona, edustaa enemmistöä ja on sinut sekä itsensä että muiden samankaltaistensa kanssa, muita ei vain tarvitse ottaa huomioon, kyllä ne sitten ymmärtävät, tai joutuvat ymmärtämään, että valtion on tehtävä voittoa niin kuin yrityksenkin, joutilaisuus on pahasta. Tulevaisuus ei hänen mielestään tarjoa hänelle muuta kuin oman ajatuksen eteenpäin ajamista hinnalla millä hyvänsä. Sitä hän nyt kovasti yrittää, ja tempaisee mukanaan — vaikka väkisin — noin 5,6 miljoona ihmistä, joista moni on jo niin väsynyt ja pettynyt, etteivät he jaksa valintoja miettiä — edes vaaleissa.

Jos tarkastamme viimeisen 60 vuoden aikajanaa, niin maallikkoina huomaamme, että jokaisen noin 20 vuoden jakson ajan, ainakin tutun läntisen maailmamme, valloitti jokin suuri aate: amerikkalainen unelma, hipit, hyvinvointivaltio, perestroika ja toive demokratian maailmanlaajuisesta voitosta ja lähes samoihin aikoihin tapahtuva EU:n vahvistuminen. Ne aatteet läpäisivät koko maailman ja koskivat kaikkia väestöryhmiä. Mutta se viime mainittu suuri aate — ja siihen liittyvä suuri odotus taisi jäädä lajinsa viimeiseksi. Siitä on vierinyt 30 vuotta — eikä mitään sen vertaista ole nyt näkyvissä.

Näistä mainitsemistani aatteista jokainen tuli enemmän tai vähemmän toteutetuksi ja todeksi — mutta jokaisen kohdalla tapahtui yksi ja sama erhe: kukaan ei ajatellut, että saavutettu tavoite tai toteutettu aate muuttuu tavoitteesta tai aatteesta välineeksi seuraavan tavoitteen saavuttamiseksi. Esimerkiksi meille tuttu hyvinvointi olisi voinut olla pohjana vaikka sellaiselle läpinäkyvälle informaatioyhteiskunnalle, jossa toimisi paikallisiin ja valtiokunnallisiin sähköisiin kansalaisäänestyksiin pohjautuva ns. vaakatason demokratia: siihen suuntaan on nyt menossa Islanti. Näin ei kuitenkaan ole käymässä, koska hyvinvointi katsottiin pysyvänä ratkaisuna. Ja niin amerikkalainen unelma jämähti lopun lopuksi pahanlaatuiseksi konsumerismiksi, hippiliike muuten vaan hiipui, hyvinvointivaltiosta kehittyi sääntöjen ja rajoitteiden viidakko ja demokratisaatioaalto synnytti lukuisia poliittisia järjstelmiä, jotka noudattavat demokratian ulkoista kaavaa mutta ovat sisältä jotain aivan muuta. Ei ole myöskään syytä epäillä, ettei samaa tapahtuisi myös nyt suositulle  liberaaliaatteelle, jonka mukaan jokainen toiminta on bisnestä: kun tilanne saavutetaan, se muuttuu tavoitteesta välineeksi — mutta mitä sillä välineellä sitten tehdään?

Globaali näköalattomuus on sitä, että seisomme kädet täynnä erilaisia konstikkaita välineitä ilman ajatustakaan siitä mihin niitä käyttäisi? Vähän kuin säästäisi vuosia hienoon tietokoneeseen ja sitten — mitä hittoa minä sillä teen? Pelaanko Civilisationia?

Globaali näköalattomuus synnyttää kahdentyyppistä radikalisimia: toinen on ääriajattelu, toinen minäajattelu. Toisessa tapauksessa ajatus kääntyy kohti rajua toimintaa, olisi se polttopullojen heittäminen vastaanottokeskuksen ikkunaan tai itsensä räjäyttäminen, toisessa tehdään asiat vain omaksi hyväksi — ja sitä ruokkivat ne lukuisat kilpailurakenteet, jotka hallitsevat työmarkkinoita ja jopa ihmissuhdemarkkinoita. Työntekijän, kumppanin ja jopa oman lapsen on oltava niin lähellä täydellisyyttä, kuin vain voi olla. Tässä kaksi radikalismia — usko aatteeseen ja usko itseen, kohtaavat toisiaan ja niissä on lopun lopuksi yllättävän vähän eroa ja yllättävän paljon suvaitsemattomuutta: toiset puhuvat ”vääräuskoisista” ja ”vieraista”, toiset vaikka ”punavihreistä” ja ”laiskoista”, mutta kukaan ei sano tulevaisuudesta, että juuri heidän kanssaan se on parempi kuin ilman heitä.

Äänestämässä ja muutenkin valintoja tekemässä, olisi hyvä miettiä tulevaisuuden näköaloja sekä ihan omasta että yhteisestä näkökulmasta, käyttämättä kuitenkaan sitä klassista ”missä asemassa näet itseäsi viiden vuoden kuluttua?” -työhaastattelukysymystä. Tai no, laajennetaan sitä hieman: ”missä maailmassa näet itsesi viiden vuoden kuluttua?”. Ja mikäli mielikuvitukseen muodostuu vastentahtoisesti synkkä kuva, tai ajatus karkailee, kyseessä on näköalattomuus. Siksi meillä on nyt ahkeran pohdinnan aika ja paikka.

Myös vaaliuurnilla.

 

Глобальное отсутствие перспектив как источник радикализма

В завершение тяжелой недели мы сегодня идем голосовать на муниципальные выборы. Я, конечно, не уделяла большого внимания своей кампании, однако более тесная связь с политикой вывела мои размышления на несколько иной уровень. Трагические события последних дней — Питер, Стокгольм и варварская газовая атака в Сирии заставили меня доформулировать мой ответ на вопрос ”а что это с нами происходит?”. 

Рискну предположить, что с нами — в глобальном масштабе — от питерского смертника до финского премьер-министра Юхи Сипиля происходит вот что: мы столкнулись с глобальным отсутствием перспектив. Это ровно то чувство, когда вместо образа будущего перед глазами серая стена.

Недолгая биография 22-летнего смертника берет начало в киргизском Оше, где он, узбек, принадлежал к национальному меньшинству, и где были и ”чистки”, и насилие. Он был там чужим — настолько чужим, что вместо киргизского ему оформили российское гражданство. Молодой человек отправился в Россию, но он и там был чужим: работал в восточных забегаловках, ездил на старой японской иномарке, что называется, ”завис” — пока его душевную пустоту не заполнили радикальные идеи. Будущее ничего не могло ему предложить. Он выбрал смерть и унес с собой жизни 14 человек, которые смерти ни в коем случае не выбирали. 

В прошлом сравнительно успешный предприниматель, ныне действующий премьер-министр, на шестом десятке, родом из Кемпеле, абсолютно уверен, что если работать и получать прибыль, то ты будешь благоденствовать как на том, так и на этом свете. По его мнению, его образ жизни — единственно правильный, все остальное — ерунда и тунеядство. Он у себя дома, принадлежит к большинству и живет в полном согласии как с самим собой, так и с себе подобными, на остальных можно не обращать внимания, они потом поймут, или им придется понять, что государство должно получать прибыль. как предприятие, а праздность — от лукавого. Он полагает, что его будущее — это продвигать свои мысли любой ценой. Это он всеми силами и пытается делать, И ”тянет” за собой — пусть не всегда добровольно — порядка 5,6 миллионов человек, многие из которых уже так устали, что уже не задумываются о выборе — даже во время выборов.

Если мы оглянемся лет на 60 назад, мы, даже непосвященные, увидим, что примерно каждые 20 лет, по крайней мере в хорошо знакомом нам западном мире, возникала какая-то масштабная идея: американская мечта, движение хиппи, государство всеобщего благоденствия, перестройка и надежда на победу демократии во всем мире — а одновременно с этим укрепление Евросоюза. Эти идеи пронизывали весь мир, с ними соприкасались все группы и сообщества. Однако последняя из упомянутых мной идей — демократизация — и связанные с ней ожидания, кажется, были последними. С тех пор прошло 30 лет, и ничего подобного не наблюдается.

Каждая из упомянутых мною идей была в той или иной степени осуществлена — однако каждый раз происходила одна и та же ошибка: никто не думал, что достигнутая цель или получившая воплощение идея превращается из цели в средство для воплощения идеи уже следующего порядка. Например, хорошо знакомое нам всеобщее благоденствие могло бы стать основой для прозрачного информационного общества, где как на местом, так и на государственном уровне работала бы так называемая горизонтальная демократия, основанная на местных и общенациональных референдумах — примерно в этом направлении сейчас движется Исландия. Однако этого не происходит, потому что всеобщее благоденствие считается конечной целью. Точно также и американская мечта переродилась в злокачественное потребление, движение хиппи угасло, государство всеобщего благоденствие превратилось в общество правил и ограничений, а волна демократизации породила государства, которые внешне принципы демократии соблюдают, а внутри представляют собой нечто совершенно иное. И нет никаких причин думать, что с модным нынче экономическим либерализмом, который хочет делать бизнес на всем, что движется, будет иначе: когда цель будет достигнута, либерализм станет инструментом — только для чего он будет предназначен?

Глобальное отсутствие перспектив — это когда мы стоим с охапкой сложных и тонких инструментов, но у нас нет ни малейшего представления о том, где и как их можно использовать. Это как копить несколько лет на суперкомпьютер, купить его — и что с ним теперь делать? В ”Цивилизацию” играть, что ли?

Глобальное отсутствие перспектив порождает радикализм двоякого рода: идеологический радикализм и эгоистический радикализм. В одном случае радикальная мысль ведет к радикальному действию, не важно, бросают ли при этом бутылку с зажигательной смесью в окно центра приема беженцев или подрываются сами, в другом — все, что ни делается, делается только ради себя — чему дает дополнительную пищу тот соревновательный момент, который сейчас присутствует как на рынке труда, так и в человеческих отношениях. Наемный работник, партнер или собственный ребенок должен быть настолько близок к совершенству, насколько это возможно. В этом два радикализма — вера в идею и вера в себя — сходятся и оказывается, что разница между ними на удивление невелика, и они демонстрируют на удивление много нетерпимости: представители идеологического радикализма говорят о ”неверных” и ”чужаках”, представители эгоистического радикализма — о ”красно-зеленых” и ”тунеядцах”, но никто ничего не говорит о будущем, кроме того, что именно с ними оно будет лучше, чем без них.

При голосовании, и вообще в любой ситуации выбора неплохо задуматься о перспективах будущего как с собственной, так и с общей точки зрения, не задаваясь, впрочем, классическим вопросом для собеседований при приеме на работу — ”На какой позиции вы видите себя через пять лет?”. Хотя этот вопрос можно расширить: ”В каком мире вы видите себя через пять лет?”. И если воображение помимо вашей воли начинает рисовать мрачные картины, или вы стараетесь не думать об этом, причина в отсутствии перспектив будущего. Поэтому нам нужно крепко об этом думать.

В том числе и у избирательной урны.

 

 

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

Toimituksen poiminnat