Vakaasti rajatilassa Suomesta ja Venäjästä suomeksi ja venäjäksi

Ja vielä kerran suurmoskeijasta

  • Kuva: http://air-vision.livejournal.com, Pietarin suurmoskeija
    Kuva: http://air-vision.livejournal.com, Pietarin suurmoskeija

 

Blogin venäjänkielinen versio löytyy suomenkielisen version alta / Версия блога на русском языке расположена под финским текстом

Suurmoskeijahankkeen ympäri käytävä kiivas keskustelu kietoutuu pääasiassa kahden aiheen ympärille joista toinen on moskeijan suuntaus ja toinen sen rahoitus sekä ulkomaalaisten rahoittajien mahdollinen vaikutus moskeijan toimintaan.

Suurmoskeijahankkeen innoittaja ja vetäjä Pia Jardi on avannut tuoreessa blogissaan, miten moskeija ja sen yhteyteen perustettava kulttuurikeskus toimisivat — Pian mukaan rahoittajilla ei olisi mitään vaikutusta saarnojen ja toiminnan sisältöön. Hän myös mainitsi asian yhteydessä mormonikirkon sekä Itäkeskuksessa rakenteilla olevan ortodoksisen kirkon, joiden rahoitus on ”hänen käsittääksensä” tullut ulkomailta — ortodoksisen kirkon tapauksessa Venäjän patriarkaatilta, minkä alaisuudessa ks. kirkon on tarkoitus toimia.

Pia Jardin suurin huoli liittyy kuitenkin muslimeihin kohdistuviin epäilyksiin sekä siihen, että muslimeilta ikään kuin evätään oikeus ulkomaalaiseen rahoitukseen, joka muilla ryhmillä hänen mielestään on olemassa.

Itse olen vahvasti sitä mieltä, että ihmisellä on oikeus harrastaa uskontoaan arvokkaassa ympäristössä — parhaiten se oikeus toteutuu temppelissä. Asunto, kerhohuone tai asuintalon kellarin ylimääräinen tila soveltuvat temppeliksi ainoastaan silloin, kun muuta vaihtoehtoa ei ole. Siinä mielessä ymmärrän täysin moskeijan tarpeen ja tarkoituksen — ainakin niin hyvin, kuin pitkän linjan ateisti voi sen ymmärtää.

Ulkomaalaisesta rahoituksesta sen sijaan minulla on lisättävänä muutama ajatus. Taustani vuoksi kuulun väestöryhmään, johon viime aikoina kohdistettiin epäilyjä sen jäsenten lojaalisuudesta Suomen valtiolle. Nämä epäilyt ehtivät jo edetä yleisen spekuloinnin tasolta korkeimmalle päätöksentekotasolle — puhun siis venäläistaustaisista kaksoiskansalaisista ja lakiehdotuksesta, jonka mukaan kahden passin omistajat eivät turvallisuussyystä saa hakea tietynlaisia valtion virkoja. Kuulun myös Venäjä -asiantuntijoihin, joten käsitän, miten rahalla tehdään vaikutustyötä ulkomailla. Venäjän ja Persian lahden maiden hallintojärjestelmien vertailua pidän tässä tapauksessa oikeutettuna. Venäjä on auktoritaarinen ja konservatiivinen valtio, jossa kirkko tiivistää jatkuvasti välejään vallanpitäjiin siitä huolimatta, että perustuslain mukaan Venäjä on sekulaarivaltio. Annan tässä muutaman esimerkin siitä, minkälaista vastinetta vaikuttava ulkomaalainen rahoitus voi edellyttää.

Jo vuonna 2008 sain kuulla eräässä venäjänkielisten tilaisuudessa, kuinka Venäjän valtion virallinen edustaja antoi suorin sanoin ymmärtää, että äidinmaan tuki ulkovenäläisille edellyttää Venäjän politiikan näyttävää tukemista uusissa kotimaissa, esimerkiksi mielenosoituksia Venäjän lippujen alla. Suurin osa yleisöä hämmentyi tämän kuullessaan todella syvästi. Mielenosoituksia ei tähänkään mennessä tullut sen koommin järjestettyä.

Vuonna 2016 Pariisiin keskustaan avattiin Venäjän hengellinen kulttuurikeskus. Siitä kirjoitettiin myös Uudessa Suomessa. Venäjän valtio taisteli paraatipaikasta mm. Saudi-Arabian kanssa ja oli suunnitelmiensa toteuttamisessa hyvin päättäväinen. On myös merkille pantavaa, että kyseisen keskuksen alueella on diplomaattinen status, kuten Helsingissä sijaitsevalla Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksella. Hankkeen hinta oli muhkeat 75 miljoonaa euroa.

Toisin kuin Pariisissa, Pia Jardinin mainitsema Itäkeskuksen ortodoksisen kirkon rakennushanke on  Helsingissä suurissa rahavaikeuksissa. Mutta siitä huolimatta rovasti Orest Chervinskii nimenomaan EI HALUA turvautua Venäjän Moskovan patriarkaatin taholta mahdollisesti tulevaan rahoitukseen ja toivoo hankkeen pelastamista lainojen ja muun laatuisten ulkomaalaisten lahjoitusten avulla. Luulisin, että Chervinskilla on siihen painava syy.

Itse olen täysin vakuuttunut, että Pia Jardin blogissa esittämä visio avoimesta kulttuurikeskuksesta on hänen ja muiden hankkeen tukijoiden aito suunnitelma, mutta realipolitiikkaa seuratessani en voi olla varautumatta siihen, että rahoittajalla on aina omat intressinsä — oli sitten kyseessä liike- tai uskonto- ja kulttuuritoiminta. Mielestäni se on erittäin valitettava totuus nykymaailmassa ja haluaisin kovasti, että asia olisi toisin.

Mitä neuvoksi? En tykkää olla pessimisti.

Vaikka Pia Jardinin laskelman mukaan rahan keräys Suomen muslimien keskuudessa kestäisi vuosia ja tuloksena olisi varsin vaatimaton rakennus tuhannelle uskonnonharrastajalle, ja vaikka itse ateistina en monien mielestä varmaan edes ole täysin oikeutettu pohtimaan julkisesti näitä asioita, uskallan antaa esimerkin moskeijahankkeesta, josta uskovaisille tuli yhdistävä ja kannustava.

Täällä samalla leveyspiirillämme noin 450 km Helsingistä itään sijaitsee yksi Euroopan suurimmista moskejoista. Se on vuonna 1920 käyttöön vihitty Pietarin suurmoskeija -- upea rakennus, josta on vuosien saatossa tullut irrottamaton osa kaupungin arkkitehtuuri- ja kulttuurikokonaisuutta. Moskeijan historia ei ollut mutkaton. Koko prosessi ensimmäisestä luvasta ensimmäiseen rukoukseen kesti vajaat 40 vuotta (1882-1920). Itse rakentaminen alkoi vasta vuonna 1909. Moskeijan rakentamiseen kerättiin lahjoituksia ympäri silloista keisarikuntaa, myös Suomen tataariyhteisö osallistui siihen panostuksellaan. Neuvostovalta ryösti moskeijan seurakuntalaisilta vuonna 1940. Mutta jo vuodesta 1949 seurakunta oli vaatimassa moskeijaansa takaisin ja sai sen vuonna 1956, Khrushchovin suojasään tultua. Nyt siellä toimii moskeijan lisäksi islamilainen kulttuuri- ja tiedotuskeskus. Minun kanssani voi asiasta tietenkin vapaasti väitellä, mutta mielestäni tätä mallia voi soveltaa myös nyky-Suomessa.

 

И еще раз про мечеть

Горячая дискуссия, развернувшаяся вокруг проекта строительства мечети в Хельсинки, в основном сосредоточена на двух моментах — во-первых, на том, какое направление ислама будет представлено в мечети, и во-вторых, на зарубежном финансировании проекта и возможном влиянии, которое благотворители будут оказывать на работу мечети.

Вдохновительница и ”душа” проекта Пиа Ярди раскрыла в своем последнем блоге принципы работы мечети и культурного центра при ней — по словам Пии, у благотворителей не будет возможности влиять на содержание проповедей и культурной деятельности. В связи с темой она также упомянула храм мормонов и строящуюся в Итякускусе православную церковь, которые, ”насколько она знает”, финансировались из-за рубежа — в случае православной церкви, из средств Московского патриархата, к которому принадлежит этот приход.

Однако больше всего Пиа Ярди обеспокена подозрениями в адрес мусульманского сообщества и тем, что мусульман некоторым образом лишают права на иностранное финансирование, которое при этом сохраняется у других сообществ.

Лично я глубоко убеждена в том, что у человека есть право молиться в достойной обстановке — и лучше всего это право осуществляется именно в храме. Квартира, комната для собраний жильцов или свободное подвальное помещение могут служить храмом лишь тогда, когда других вариантов нет. В этом смысле я вполне понимаю необходимость и значение мечети — насколько хорошо, насколько это может понять убежденный атеист.

А вот ряд соображений по поводу иностранного финансирования нужно бы озвучить. Я сама принадлежу к меньшинству, лояльность которого финским властям в последнее время была поставлена под вопрос. От уровня общих рассуждений эти подозрения уже успели подняться до уровня законодательного — я имею в виду русскоязычных обладателей двух паспортов и законопроект, согласно которому такие граждане из соображений государственной безопасности не смогут претендовать на некоторые государственные должности. Наряду с этим я могу считать себя экспертом по России, так что я вполне себе представляю, как с помощью денег можно наращивать влияние за рубежом. Сравнение властных систем России и государств Персидского залива я в этом случае считаю оправданным. Россия — авторитарное и консервативное государство, где церковь последовательно укрепляет связи с властьпредержащими, хотя по конституции Россия — государство светское. Приведу несколько примеров того, на какой результат может быть рассчитано финансирование с целью влияния.

Уже в 2008 году мне довелось услышать на одном русскоязычном мероприятии, как представитель российских властей достаточно прямо дал понять, что ”поддержка” со стороны Родины предполагает открытую поддержку российской политики в стране проживания, например, демонстрации под российским флагом. Большую часть аудитории услышанное повергло в глубочайшее недоумение. Демонстраций не устраивали и не устраивают.

В 2016 году в центре Парижа был открыт Русский духовно-культурный центр. Об этом писали и на портале Uusi Suomi.  За престижное место постройки России пришлось побороться в том числе и с саудовской Аравией, и в воплощении своих планов российская сторона проявила изрядную решительность. Также стоит отметить, что территория этого центра обладает дипломатическим статусом, как и расположенный в Хельсинки Российский центр науки и культуры. Стоимость парижского проекта составила кругленькую сумму в 75 миллионов евро.

В отличие от парижского центра, упомянутая Пией Ярди недостроенная церковь в Итякескусе испытывает серьезные финансовые затруднения. Но, невзирая на это, ее настоятель Орест Червинский как раз-таки НЕ ХОЧЕТ пользоваться возможным финансированием Московской патриархии и надеется спасти проект займами и пожертвованиями пусть и из-за рубежа, но сделанными на других основаниях. Думаю, у него есть на то веские причины.

Лично у меня нет никаких сомнений, что проект всем открытого культурного центра, который представила в блоге Пиа Ярди, и есть подлинный замысел сторонников постройки мечети, но, увы, следя за real politik, поневоле будешь думать о том, что тот, кто дает деньги, имеет в деле свой интерес — не важно, о бизнесе речь, или о вере и культуре. Это, как мне кажется, очень огорчительно. Хотелось бы, чтобы дело обстояло иначе.

И что делать? Пессимистом я быть не люблю.

Хотя, в соответствии с расчетами Пии Ярди, сбор денег в мусульманской общине Финляндии затянулся бы на годы и в результате средств хватило бы только на очень скромное здание вместимостью в тысячу человек, и хотя я, будучи атеистом, по мнению многих, возможно, даже не имею морального права публично рассуждать на эту тему, я рискну привести в пример мечеть, которая объединила и воодушевила общину.

В наших же северных широтах, примерно в 450 километрах к востоку от Хельсинки, находится одна из самых больших мечетей в Европе. Это открытая в 1920 году Санкт-Петербургская соборная мечеть, красивейшее здание, которое за годы своего существование стало неотъемлемой частью городской архитектуры и культуры. Ее история далеко не безоблачна. Весь процесс от первых разрешений до первого намаза занял почти 40 лет (1882-1920). К самому строительству приступили только в 1909 году. На мечеть собирали средства по всей империи, свою лепту вложила и татарская община Финляндии. В 1940 году советская власть отобрала мечеть у верующих. Но уже начиная с 1949 года община требовала вернуть ей здание, и получила его в 1956 году с началом хрущовской оттепели. Сейчас при мечети работает культурный центр. Конечно, со мной тут можно поспорить, но, мне кажется, подобный подход можно применить и в современной Финляндии.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

10Suosittele

10 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (7 kommenttia)

Käyttäjän JuhoJoensuu kuva
Juho Joensuu

Kiitos kirjoituksestasi, joka tuo erittäin hyviä näkökulmia keskusteluun.

Itse olen muutaman kerran käynyt Pietarissa, tosin joka kerta työmatkalla. Aikaa varsinaiseen kaupungin tutkimiseen on ollut siten rajallisesti mutta olen pitänyt näkemästäni. Olen asunut sekä Nevski Prospektilla olevassa hotellissa että esikaupungilla vuokratussa huoneistossa.

Olin huomannut jo aiemmin, että niin Pietarissa kuin Moskovassakin on 1900-luvun alkupuolella avatut (suur)moskeijat. Suur-liite on sinänsä monimerkityksinen tai ainakin suhteellinen. Kertomasi perusteella tuo Pietarin moskeija kannattaisi varmaan tilaisuuden tullen käydä ainakin katsomassa. Vaikka onhan minulla vielä Eremitaasikin käymättä...

Uskonto ja siihen liittyvät symbolit ja monumentit ovat kaksiteräinen juttu. Ne voivat olla tavalliselle uskovalle hiljentymisen, rauhan ja voiman lähde. Mutta samalla ne voivat olla vallankäyttäjille vallankäytön väline.

Käyttäjän AleksiParkkinen kuva
Aleksi Parkkinen

Hyvä blogi.

Mielestäni väite siitä, ettei rahoituksen lähde vaikuta moskeijan opetukseen vaati silmien ja korvien sulkemista, varsinkin kun malliesimerkkejä meillä on eurooppa täynnä. Jopa YLE sai sanomista hallituksen komennukseen alistumisesta.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Eivät suurmoskeijan rahoitustapa tai venäläisortodoksikirkonkaan rahoitustapa ole ihan yhdentekevä asia, eivätkä mahdolliset kytkökset poliittisen uskontulkinnan kyynisiin verkostoihin. Niin putinistiset kuin islamistisetkin voimapolitiikkaan ja väkivaltalähetykseen tosiasiallisesti suuntautuneet hämärävoimat saattavat yrittää laajentaa "hengellis"sotilaallisia imperiumejaan meillepäin. - Kaikki Suomen lain, kulttuurin ja perinteet varauksetta hyväksyvät uskonsuunnat pyhättöineen ovat tervetulleita avoimin taustaselvityksin - muitten kuin suoraan putinilais- tai islamistitahojen rahoituksella.

In medias res: Tärkeintä on, että pientä pohjoista, uskonnonvapauteen tuhat kertaa Venäjää ja muslimimaita kunnioittavammin suhtautuvaa pientä sinisilmäistä kansaamme ei jymäytetä pyhätöillä, joissa jossain vaiheessa sallitaan saarnata, salajulistaa tms. tuputtaa ylevän koruliturgian rivien väleissäkään Kremlin tai Jihadin saatanallisia vihasäkeitä ja lähetystyövelvoitetta. Venäjän ortodoksikirkon virallinen aluelaajennuslinja ja islamistinen jihad-tulkinta ovat kategorisesti sellaisia suuntauksia, joista on lähtökohtaisesti sanouduttava jyrkästi irti. Muuten ei pidä pyrkiä asettautumaan sivistysvaltion piiriin ja suojelukseen. Lisäksi on jumalanpalvelustilojen suhteen oltava sukupuolten uskontotulkintainen tasa-arvokäytäntö tarkkailussa Suomen lain näkökulmasta.

Pääministeri Theresa May sanoi Lontoon kaltaisten terroritekojen olevan ”suuren uskonnon perversio”. Hän lienee tarkoittanut, että itse islam uskontona on ihan ok, mutta valitettavasti löytyy jopa joukoittain niitä, jotka ottavat sen liian vakavasti, kirjaimellisesti koraanin mukaisesti. He uskovat jihad-säkeitten miekkalähetyksen perverssiin velvoittavuuteen nykyihmisenkin väkivallan motiivina ja pyhittäjänä aina syntien anteeksisaamiseen ja nopeutettuun paratiisiinpääsyyn oikeuttaen. Tämä ruokkii äkkiradikalisoitumista erilaisissa ahdingoissaan uskoontulevissa.

Muittenkin uskontojen pyhissä kirjoissa on vielä viitteitä vastaavista muinaisharhaopeista, mutta systemaattista propagandaa niitä korostaen ei onneksi esiinny samassa määrin kuin islamististen vihasaarnaajien kiihotus- ja rekrytointilähetystyössä. Venäjän ortodoksikirkon politiikka on puhdasta likapolitiikkaa eikä mitenkään järjellisesti raamatusta johdettavissa.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä ns. syrjäytymis- ja radikalisoitumiskehityksen ennaltaehkäisevän työn tarpeeseen. Siitä on tehtävä velvoittava edellytys toiminnalle niitten uskonsuuntien puolella, joiden piirissä ilmiö on empiirisesti havaittu. Jos seurakuntalaisten havaitaan kiinnostuvan putinistis-duginilaisen suurvaltaortodoksisuuden tai radikaalin poliittisen islamin opeista, on toimittava muutenkin kuin vain valtavirtaista maltillista eli tervettä uskonvahvistusta tarjoten. Vastuu on seurakunnalla ja sen johdolla, eikä rippisalaisuuksia tms. tiedonpimityskeinoja saa olla tapauksissa, jotka kuuluvat poliisin ja suojelupoliisin intressiin.

Useat ellei useimmat suurmoskejan ja venäjänortodoksikirkon kävijät/palvelunkuluttajat/jäsenet/seurakuntalaiset tulisivat luonnollisesti olemaan ns. maahanmuuttajataustaisia. Kuten tiedämme, toisen ja kolmannen sukupolven maahanmuuttajatausta oireilee useinkin teini-ikäisten juurien hakemisen ja kulttuurisen identiteetin muodostumisen aikoina. On ymmärrettävää, että kahden uskontokulttuuritaustan ristipaineessa juurien etsintä saa helposti jakomielistäviä ja radikalisoivia piirteitä. Varsinkin, jos juuriperinteen uskonnon muinaisvelvoitteita ja reliikkiuskomuksia tuputetaan jossain lähipiirissä kuten Sputnik Newsin putinistisrasistisessa anschlusspropagandassa tai islamistijärjestöjen miekkalähetysverkostoissa, jotka lupaavat itsemurhamarttyyreille syntien anteeksisaamista ja pikasisäänpääsyä paratiisiin.

Esimerkiksi Lontoon terrori-iskijän Adrian Russell Ajaon kokema ulkopuolisuus perinteisen britin imagosta kuvastuu luokkakuvankin perusteella. Se ja epätietoisuus isästä ja myöskään nigerialainen sukunimi eivät varmaankaan helpottaneet hänen oloaan. Pikemmin ne altistivat islamiin kääntymisen jälkeen pyhän uskonsodan kutsulle mielenjakauman toisena ääripäänä sen toisen eli puhdasveristä brittiä näyttelevän teeskentelyn kanssa. Ja sitten jonain huonona hetkenä sisäinen tai ulkoinen kutsu vahvisti rajankäynnin äärivalinnaksi nopean ratkaisun toivossa - Jos hänellä olisi hengellisen ja kulttuurisen etsiskelynsä aikoina ollut tukenaan todella välittävä asiallisen maltillinen kulttuurista tasapainoa tarjoava/sisäistävä seurakuntayhteisö suurmoskeijassa tai muualla, hän ja muutama muu ihminen eläisivät, eikä Ajao olisi nyt helvetissä: http://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005141479.html

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Kommenttini alkukappaleen loppuosa "kaikki Suomen lain, kulttuurin ja perinteet varauksetta hyväksyvät uskonsuunnat pyhättöineen ovat tervetulleita avoimin taustaselvityksin - muitten kuin suoraan putinilais- tai islamistitahojen rahoituksella" tarkoittaa, että olipa moskeija suuri tai pieni, jihadin opetusta ja omaksumista ei saa sallia. Sen valvonta kuuluu alusta lähtien sekä seurakunnalle että sen supon yms. kanssa yhteistyöhön velvoitettaville eli nykymullahit ja imaamit joutuisivat todistamaan mm. kantansa sukupuolten tasa-arvoasiassa niin ettei naisia ja miehiä erotettaisi eri huoneisiin yms. eikä jihadin saatanallisia säkeitä sallittaisi käsitellä lainkaan tunnustuksellisessa mielessä enempää kuin Putinkaan saisi saarnauttaa ortodoksikirkossa Krimin miehityksen oikeutusta ja Suomen kuulumista venäläiseen suurvaltaan.

Käyttäjän JukkaWallin kuva
Jukka Wallin

Tilanne 1900-lvun alussa oli aivan erilainen, mitä se tänä päivänä. Stalin piti huolen siitä,että ortodoksinen kirkko ja islamilainen ääri ajattelu ei pääse sekoittamaan ihmisten ajattelumaailmaa. Kait Kommunismi oli myös eräänlainen uskonto

Monet ortodoksipapit ja munkit olivat ilmiantajia, myös näitä vietiin teloitettavaksi tai kaivamaan Stalinin kanavaa käsin. Sama kohtalo oli myös islamisti imaameilla.

Mikko Toivonen

Venäjän ortodoksinen kirkko on viime aikoina muuttunut liiankin selvästi hallinnon tukijaksi ja "armoitetuksi" avustajaksi. Siitä syystä ei selvästi valtionkaan työkaluksi ryhtynyttä uskontoa pitäisi käyttää rahoittajana. kun jälki on täysin selvää ja ennakoitavissa. Muuten minulla ei ole mitään ainakaan Istanbulin patriarkaatin nimissä toimiviin ortodoksikirkkoihin

Islamisaatiota ajavat taas tiedetysti kaikkein innokkaimmin sen "käännynnäiset". He ovat valmiita hyväksymään mitä tahansa löytääkseen edes jotenkin puolusteltavaa motiivia "loikkaamiselleen"
Islamin käännynnäisistä on maailmalla paljon surullista näyttöä. Aivan Isiksen riveihin hakeutumista myöten.

Uskonnon minkä tahansa harrastuspaikan pitää syntyä puhtaasti sen harrastajien omin voimin ja puhtaasti kotimaisin voimin. Mitään ulkomaista ideologiaa ei voida edes ajatella hyväksyttäväksi toimintaan mikä luonteeltaan ei tunnusta valtakunnan ihmis-tai muitakaan oikeuksia

Käyttäjän SeppoHonkanen kuva
Seppo Honkanen

Suur-moskeija tuntuu olevan Helsingin kuntavaalien kuumin kysymys.

Hanasaaren voimalaitos lakkaa olemasta muutaman vuoden kuluttua, kun Vuosaareen tehdään uusi pellettilaitos.

Hanasaaren voimalaitos on aikanssa teollisuusrakentamisen monumentti, jota ei voi purkaa. Rakennuksen suunnittelija arkkitehti Timo Penttilä (RIP) tuskin kuitenkaan kääntyisi haudassaan, jos käyttötarkoitusta muutetaan.

Entisestä voimalaitoksesta voisi tehdä uuden Suur-moskeijan, minareettikin on jo valmiina.

Mutta kuka maksaa, Guggenheim..?

http://seppohonkanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2341...

Toimituksen poiminnat