Vakaasti rajatilassa Suomesta ja Venäjästä suomeksi ja venäjäksi

Aidon vanhemmuuden puolesta

 

 

Aidon vanhemmuuden puolesta

 

Blogin venäjänkielinen versio löytyy suomenkielisen version alta / Версия блога на русском языке расположена под финским текстом

 

Ennen tämän pohdinnan aloittamista minun on kerättävä voimiai ja astuttava kaapista ulos. Nyt sydämet seis ja hengitykset taukoon. Eli: olen pitkässä avioliitossa elävä umpihetero.

Ymmärrän hyvin tämän rohkean avaukseni seuraukset: umpiheteroksi paljastuminen altistaa minua kymmenille ennakkoluuloille jotka meihin heteroihin usein liittyvät. Voi esimerkiksi helposti luulla, että olen muuten konservatiivinen, eli jaan niin sanottuja perinteisiä perhearvoja, että minulla on ollut aivan mahtava romanttinen rakkaustarina tai että jäin liitossani jotenkin jumiin, mutta säilytän sitä lasten takia, tai minut voisi luokitella jonkinlaiseksi umpiniskavuoren emännäksi tai muuten säädylliseksi naiseksi, taikka hyväksi äidiksi, jonka pojan vaatteissa näkyy aina genderillisesti sopivia värejä, taikka sitten voisi olettaa, että kannatan niin sanotun aidon avioliiton aatetta ja sen mukaan nimensä saanutta Eduskunnassa kolisten kaatunutta lakialoitetta.

Näiden ennakkoluulojen ympäröimänä voin osoittautua epäilyttäväksi ihmiseksi joillekin ryhmille, käytännössä — maamme väestöenemmistölle, joka kannattaa tasa-arvoista avioliittoa. Tasa-arvoinen avioliittolaki astuu västämättä voimaan, ja sillä sipuli, mutta minä jäi kuitenkin miettimään, miksi aito avioliitto -aatteen kannattajat ovat tuoneet Eduskuntaan oman lakiehdotuksensa, jonka mukaan vain minun kaltaisillani ihmisillä olisi ollut etu ja kunnia olla avioliitossa? 

Aidon avioliiton puolustajat ilmeisesti luulivat asemani jotenkin uhatuksi, kun ryhtyivät sitä puolustamaan. Samaa mieltä oli myös ne yli 50 000 ihmistä, joiden hartioilla lakiehdotus vietiin Eduskuntaan. 

Itse tavallisena umpiheterona en ihan ymmärrä — ei kun väärä ilmaisu — en tajua — miten tasa-arvoinen avioliitto heikentäisi minun asemaani? Itse olen vahvasti sitä mieltä, että koko avioliiton instituutio on aikaamme nähden hieman vanhentunut. Jos yleisnormina olisi rekisteröimätön avoliitto, jolloin yhteiselämän alkuna katsottaisiin yhteenmuuttopäivä, kaikki omaisuuteen ja huoltajuuteen liittyvät asiat voisi tarvittaessa ratkaista erilaisilla sopimuksilla. Siihen suuntaan ollaan jo käytännössä menossa: isyyden tunnistaminen helpottui ja näin pois päin.

Yksi vahvimmista aidon avioliiton puolustajien argumenteista olivat myös lasten oikeudet: heidän mielestään lapsilla pitää olla nimenomaan äiti ja isä. Tämän perhemuodon ”aitous” on kuitenkin vakiintunut koko läntisessä maailmassa vasta viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana. Sitä ennen perheeksi katsottiin sitä paljon laajempi ja vaihtelevampi kombo, jossa myös pääkasvattajien rooliin kelpasivat muutkin kuin omat vanhemmat. Perheen supistaminen kahden heteron ydinperheeksi ja ydinperheen näkeminen ainoana mahdollisena kasvatusalustana pelkistää kyllä maailma mukavaksi havainnekuvaksi, jossa kaikki on ikään kuin kohdallaan — ainakin pinnalta päin katsoen. Mutta entä pinnan alla?

Ovela puhe lapsen edusta peittää erään helposti arvattavan pelon: jospa sateenkaariperhe kasvattaa ”tavallisesta” lapsesta itsensä kaltaisen ”sateenkaarikon”? Toinen, vähemmän esillä oleva pelko on; jospa heteroperheen lapsestakin kasvaa tässä moraalisesti rappeutuvassa ympäristössä ”sateenkaarikkoja”? Mutta vielä syvemmällä piilee se perimmäisin, kaikista tummin ja sitkein pelko, joka on käymässä sielun pohjalla pistäväksi ja myrkylliseksi häpeäksi: jospa minun lapsestani kasvaa ”sateenkaarikko”, olenko minä, mi-nä, MINÄ sitten huono ja kelvoton vanhempi — muiden silmissä? 

Häpeä omasta, muka huonosta vanhemmuudesta, ajaa maailmassa aito avioliito -aatetta paljon pelottavampiakin liikkeitä: sen häpeän nimessä lapset pelotellaan Jumalan rangaistuksella psykoosiin asti, suljetaan vuosiksi opiskelemaan kuuluisiin sisäoppilaitoksiin opettajien ja pappien raiskattavaksi, myydään lapsimorsiamiksi ja ympärileikataan. Pohjimmiltaan kyse on aina vanhemmuudesta yhteiskunnallisena arvona ja omasta arvosta vanhempana muiden aikuisten — mutta HUOM! — ei omien lasten silmissä. Aidolla avioliitolla vanhemmuus halutaan takaisin osaksi tuttua valtasuhdejärjestelmää, jossa vanhempi on käytännössä hyvin heikossa asemassa: hänen on joko sovittava muottiin tai sitten hän vaarantaa lastensa tulevaisuutta. Näin minun kaltaistani heteroa näennäisesti suojeleva aate kääntyy ansaksi: etuasemansa vahvistamista vastaan se vaatii yhdenmukaisuutta ja yksimielisyyttä. Tätä edellä mainittua minä puolestani ehdin lapsena nähdä: Neuvostoliitossa moraali oli korkealla eikä seksiä virallisesti ollut, ja vanhemmat olivat suuren paineen alla — heidän lapsensa ei saanut häpäistä heitä missään eikä koskaan.

Mutta aito vanhemmuus on täysin hävytön homma: sen oivalsin viedessäni kaupan lattialle kiukkupuuskassa kaatuneen lapsen kainalossani pois kaupasta. Ja se oli hyvä oivallus.

Joten voimia ja hävytöntä elämän iloa meille vanhemmille täällä sateenkaaritaivaan alla: rakkaus on maailman ainoaa aitoa tavaraa.

 

В защиту настоящих родителей

 

Прежде, чем приступить к размышлениями, мне нужно собраться с силами и сделать, что называется, каминг-аут. В общем, это: я уже давно состою в браке и ориентация у меня — традиционнее не бывает. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что может последовать за этим смелым признанием: традиционная ориентация делает меня уязвимой для множества предрассудков, связанных с гетеросексуальностью. Например, можно запросто предположить, что я в целом придерживаюсь консервативных воззрений, и разделяю так называемые традиционные семейные ценности, что у меня была потрясающая романтическая история любви, или что я ”застряла” в браке, который сохраняю ”ради детей”, или что меня можно причислить к ”настоящим женщинам”, или к ”порядочным женщинам”, или к ”хорошим матерям”, которые одевают мальчиков в одежду, цвет которой соответствует полу ребенка, ну, или, наконец, можно предположить, что я поддерживаю идею ”подлинного брака” (также переводится, как "настоящий брак") и тот одноименный законопроект, который с грохотом завалили вчера в Парламенте

Будучи окутана ореолом подобных предположений, я могу вызвать подозрение у некоторых групп населения — то есть, у большинства наших граждан, которые поддерживают не подлинный, а равноправный брак. Закон о равноправном браке, разумеется, вступит в силу, и дело с концом — но меня все никак не оставляет в покое вопрос о том, зачем сторонники ”подлинного брака” донесли до парламента законопроект, согласно которому только мне подобные люди имеют право и честь состоять в браке?

Судя по всему, сторонники ”подлинного брака” полагали, что я нахожусь под угрозой, раз уже они решили меня защищать. Того же мнения придерживались и те более 50 000 граждан, на чьих плечах законопроект внесли на обсуждение парламентариев.

Будучи заурядной традиционно ориентированный женщиной, я не вполне не понимаю — хотя нет, я не так выразилась — я вообще не понимаю, почему равноправный для всех сексуальных групп брак должен как-то мне угрожать? Я вообще считаю, что сам институт брака в наше время несколько устарел. Если бы общей нормой стал гражданский брак, когда датой начала совместной жизни считалась бы дата заселения по одному адресу, все вопросы, связанные с собственностью и опекунством, можно было бы решать отдельными договорами. По большому счету, мы уже и движемся в эту сторону: упрощено признание отцовства и так далее.

Одним из существенных аргументов сторонников ”подлинного брака” были как раз-таки права детей: с их точки зрения, у детей должны быть именно что папа и мама. Однако ”подлинность” этой семейной модели сформировалась в мире только за последние полвека. До этого семьей считалась куда более многочисленная и разнообразная по составу группа родственников, где в воспитании основную роль могли брать на себя не только собственно родители. Уменьшение семьи до нуклеарной, состоящей из двух гетеросексуальных родителей, и рассмотрение подобной семьи, как единственной возможной платформы для воспитания, разумеется, упрощает картину мира до симпатичного рисунка, где все вроде как на месте — во всяком случае, на первый взгляд. А если присмотреться?

Ловкий аргумент насчет блага ребенка скрывает под собой вполне предсказуемый страх: а что если ”радужная” семья превратит обычного ребенка в ”радужного”? Другой страх, который спрятан несколько глубже, состоит в том, что в этой атмосфере морального упадка и в обычной семье может вырасти ”радужный” ребенок. Однако еще глубже прячется главный, самый мрачный и стойкий страх, который перебраживает на дне души в едкий и ядовитый стыд: если мой ребенок станет ”радужным”, значит ли это, что я, Я, Я — в глазах окружающих дурной и ни на что не годный родитель.

Стыд за личную родительскую неудачу порождает в мире явления, куда более опасные, чем идея ”подлинного брака”: из-за этого стыда детей доводят до психоза, пугая их карами Божьими, отправляют учиться в престижные пансионы, где их домогаются преподаватели и даже священники, отдают замуж задолго до совершеннолетия и подвергают женскому обрезанию. В основе этого всегда лежит родительство, как социальный статус и авторитет этого родителя в глазах других — ЗАМЕТЬТЕ — взрослых, а отнюдь не собственных детей. ”Подлинный брак” — инструмент для возвращения родительства в привычную систему распределения властных отношений, где родитель, если разобраться, весьма уязвим: он должен следовать общепринятой модели, в противном случае он подвергает риску будущее своих детей. Так идея, которая, на первый взгляд, защищает традиционные ценности, оборачивается ловушкой: закрепляя в обществе преимущественное положение традиционной семьи, она требует от этой семьи единообразия и единомыслия. Эта ситуация хорошо знакома мне с детства: в СССР мораль была на высоте и секса официально не существовало, а родители все время были как под прессом — ведь их детям нельзя было позорить родителей нигде и никогда.

Однако подлинное родительство — занятие, стыда не предполагающее: это озарение пришло, когда мой ребенок решил в магазине настоять на своем, катаясь по полу, и я спокойно вынесла его под мышкой из магазина вон. Озарение, надо сказать, было правильное.

Так что пожелаем себе сил и радости жизни безо всякого ложного стыда под этим радужным небом: любовь — единственное, что в мире есть настоящего.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

13Suosittele

13 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Käyttäjän JarmoHalttu kuva
Jarmo Halttu

Erittäin seikkaperäinen ja järki-ihmisen puheenvuoro. Miten tosiaan se seikka, että homot saavat mennä ensi kuussa naimisiin muuttaisi jonkun uskossaan seonneen elämää oikeasti? Toki hänen oma mielensä on ihan sekaisin ja lähes psykoosissa, kuten eduskunnassa yksi sekaisin kiimasta ja inhosta ollut kansanedustaja saarnasi. Muut joutuivat myötä häpeästä peittämään kasvonsa. Siitäkin me muut onneksi selvisimme vähin henkisin vammoin.

Käyttäjän PaananenLudmila kuva
Paananen Ludmila

umpiheterona minua ei kiinnosta muiden rakkaussuhteet eikä minun asia arvostella toisten tekemiset. Avioliitto on sakraalinen pyhä asia joka on ollut satoja vuosia muuttomattomana. Mutta ihmiset ovat muuttuneet, elämme toisessa ulottovuudessa ja ajassa jolloin ihmsisuhteet ja niihin suhtautuminen on erilaista kuin ennen. Tasa-arvo laki takaa kaikille sama kohtelua joten avioliiton kohdalla sen pitäisi olla myös tasa-arvoisena. Pääasia koko jutussa on rakkaus ja sillä ei ole sukupuolta.

Toimituksen poiminnat